Nieuws

De Omslag: nieuw online magazine over de toekomst van de HU

Hoe ziet het onderwijs er straks uit? Wat is de rol van docenten hierbij? Hebben alle studenten evenveel kansen en hoe zorgen we ervoor dat ze die kansen ook krijgen? Corona heeft een aantal vragen actueler gemaakt en wellicht een aanzet gegeven voor een andere koers.

In de eerste editie van online magazine De Omslag komt onder meer collegevoorzitter Jan Bogerd aan het woord. Over kansenongelijkheid onder studenten, cybersecurity en de antennes van docenten voor kwetsbare studenten.

Hogeschoolraadvoorzitter Annette Wind en vicevoorzitter Idris in ’t Hof vertellen over hoe regie op het onderwijs bij docenten moet komen te liggen en hoe ze zich willen hard maken om dit van de grond te krijgen. En onderwijssocioloog Marc Vermeulen deelt zijn mening over de effectiviteit van crisisbestrijding in ons poldermodel.

Dit collegejaar verschijnen nog drie edities, gemaakt door Productiehuis Trajectum. Elke editie licht een ander thema uit. Wij hopen met dit magazine een rol te spelen in de discussie binnen de hogeschool over onderwijs, onderzoek, studentzaken en de positie van de HU bij maatschappelijke kwesties.

Wie het interessant vindt mee te denken hierover of ideeën heeft voor artikelen in een van de volgende nummers, mail naar janny.ruardy@hu.nl