Kort

De toekomst van het hbo: in september weten we er meer over

Hoe ziet het hbo van de toekomst eruit? De Vereniging Hogescholen (VH) stelt een tijdelijke commissie in die antwoord moet geven op deze tamelijk breed gestelde vraag. Voorzitter is Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. De commissie wordt verder samengesteld uit lectoren die zich volgens de VH ‘bezighouden met de systeemkenmerken van het hoger onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het onderwijs.’

Aanleiding is onder andere de verwachting dat er de komende jaren minder studenten naar het hbo gaan. Ondertussen is er wel krapte op de arbeidsmarkt, die mogelijk andere eisen gaat stellen aan afgestudeerden. Maar het kan ook gaan over de vraag: welk type opleiding hoort op welke plek in het onderwijsbestel?

In het najaar volgt een rapport met aanbevelingen.