Columns

De Uithof wordt voller

Gisteren gaf Jan Bogerd, lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor huisvesting, zijn tweede lezing (op de FEM) over het door de Raad van Toezicht goedgekeurde plan dat alle gebouwen in 2018 op De Uithof moeten komen. Dit bleek het meest gunstige scenario, waarbij toch nog vele miljoenen afgeboekt moeten worden. Grond wordt aangekocht van de Universiteit van Utrecht voor twee nieuwe gebouwen en de vier bestaande faculteitsgebouwen worden grondig gerenoveerd, zelfs dat van de faculteit Educatie. Tot januari krijgt iedereen de tijd om z’n mening te geven.

Totdat alles klaar is in 2018 en men al met de tram van en naar De Uithof kan komen, zullen HU-studenten een half jaar uit hun gebouw moeten, als daar verbouwd gaat worden. Zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen zullen naar de nieuwe klimatologische maatstaven, energieneutraal en energiewinnend gebouwd worden.

Inmiddels is al begonnen, naast sportcentrum Olympos, met een gebouw van Danone Research, waar ongeveer 450 mensen komen te werken en er komt nog een kantoor van de RIVM bij, plus een groot aantal studentenwoningen. Voor extra parkeerplaatsen is echter geen ruimte meer. En vastomlijnde plannen om de Uithof gezelliger te maken zijn er nog niet. Heb jij suggesties?