Nieuws

De medezeggenschap moet anders. Maar hoe?

Het stelsel van Hogeschoolraad, faculteitsraden en opleidingscommissies voldoet niet meer. Maar hoe medezeggenschap dan moet worden geregeld, weet niemand. Die conclusie valt te trekken na het eerste debat op de HU naar aanleiding van het studentenoproer in Amsterdam.

Het moest een ‘open dialoog’ worden over medezeggenschap. Maar dan wel gestructureerd aan de hand van stellingen, waarbij met groene en rode kaarten voor of tegen gestemd kon worden. ‘Moet er iets veranderen of is het allemaal fantastisch?’ vroeg debatleider Femke Kessels, oud-voorzitter van de organiserende Vereniging MUST.

In een zaaltje op de derde verdieping van de faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) zocht een bont gezelschap hier donderdagavond 19 maart een antwoord op. Opvallend was de aanwezigheid van een zware managementdelegatie met het driekoppige college van bestuur, vijf faculteitsdirecteuren en de directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S). Van studentenzijde kwam een twintigtal actievelingen uit de medezeggenschap opdraven. Ook een handvol docenten en medewerkers gaf acte de présence.

Klachten
Tijdens de eerste helft van de discussie kwamen vooral de bekende klachten naar voren. Een greep: studenten krijgen te weinig vergoeding voor het raadswerk, de ondersteuning vanuit de organisatie laat te wensen over en opleidingsmanagers en bestuurders gaan hun eigen gang. FCJ-faculteitsdirecteur Lem van Eupen signaleerde een gebrek aan belangstelling bij studenten om zitting te nemen in de faculteitsraad en opleidingscommissies. Waarop een student wees op de praktijk bij de faculteit Economie en Management waar een actieve raad en nagenoeg volledig bezette opleidingscommissies functioneren. ‘Het verschilt per faculteit’, was zijn conclusie.

Een student zei de knuppel in het hoenderhok te gooien en stelde voor dat de medezeggenschappers voortaan de hogeschool gaan besturen, waarbij het college inspraak krijgt om bij te kunnen sturen. Maar daar ziet collegevoorzitter Geri Bonhof geen heil in, zei ze. ‘We zijn ook een bedrijf waarin driehonderd miljoen euro omgaat, met forse bouwplannen en verplichtingen naar het ministerie. De zaak omdraaien gaat mij op dit moment een brug te ver.’ Een suggestie om dan maar de regels over het onderwijs af te schaffen, kon eveneens niet op bijval rekenen. Want controle is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat er goed onderwijs wordt gegeven. ‘Anders is straks mijn diploma niets waard’, opperde een student.

Complex samenspel
Van verschillende kanten werd het huidige stelsel van medezeggenschap als ‘verouderd’ bestempeld. Maar tegelijkertijd verzuchtten de criticasters dat ook zij niet weten hoe het dan wel geregeld moet worden. ‘Want het is een complex samenspel dat je in alle lagen van de instelling moet organiseren’, stelde Sjef Vogel, directeur van de dienst OO&S. ‘Ik denk dat het huidige systeem mogelijkheden biedt die we nu nog niet gebruiken.’ Wat die mogelijkheden zijn werd niet duidelijk. Wellicht dat dit op een volgende bijeenkomt aan bod kan komen. Want er komt een vervolg, werd beloofd.