Kort

Deel van de leden Hogeschoolraad: basisbeurs opnieuw invoeren

Herinvoering van de basisbeurs en compensatie voor studenten die tijdens het leenstelsel studeerden. Dat willen enkele studenten en medewerkers uit de Hogeschoolraad (HSR), schrijven zij in een brief. Zij steunen daarmee de campagne #NietMijnSchuld van de LSVb en FNV Young & United. Zij vragen daarbij aan het college van bestuur ook de ‘uitgesproken steun in de strijd tegen het leenstelsel’.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de afgestudeerden meer dan 20.000 euro studieschuld heeft. Een kwart van het totaal kampt met meer dan 40.000 euro schuld. De studentgeleding van de raad van de Universiteit Utrecht en VIDIUS studentenunie staan achter de eisen, zegt initiatiefnemer en studentraadslid Joram van Velzen.