Nieuws

Directie wil tijdelijk stop op eerstejaars deeltijd HRM

De deeltijdopleiding Human Resource Management (HRM) is aan vernieuwing toe. Om het curriculum te kunnen verbeteren wil de instituutsdirectie komend studiejaar geen eerstejaars aannemen.

Eva Reuling, interim-directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie, vraagt hiervoor toestemming aan de raad van de Faculteit Maatschappij en Recht, die zich daar vanmiddag over buigt. Mocht de faculteitsraad akkoord gaan dan zal het college van bestuur nog moeten instemmen.

Het aantal studenten aan de deeltijdopleiding HRM (voorheen Personeel & Arbeid) is de afgelopen vijf jaar gedaald van ruim 160 naar nog geen tachtig studenten. Dit jaar verwelkomde HRM deeltijd elf eerstejaars. Uit een marktanalyse die de directie liet uitvoeren blijkt dat de opleiding te weinig uitdagend is voor ervaren HR-professionals, schrijft de directie.

Accreditatie
Om hieraan tegemoet te komen is een grondige herziening van het curriculum noodzakelijk. Dat zou mogelijk moeten zijn terwijl het onderwijs normaal doorgaat maar omdat de accreditatie (keuring) voor de deur staat is dit niet te combineren. Het zou leiden tot een te hoge werkdruk.

Door de instroom een jaar stop te zetten krijgt de opleiding de ruimte om het onderwijs te vernieuwen, meldt de directeur. Een andere optie is om de deeltijdopleiding samen te voegen met die van Bedrijfskunde/MER waarbij er een uitstroomprofiel HRM ontwikkeld kan worden.

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie HRM heeft inmiddels ingestemd met het verzoek. Wel geeft zij de kanttekening dat goed moet worden gecommuniceerd dat dit een tijdelijke maatregel is. Bovendien vraagt de commissie zich af ‘of de opleiding niet te veel hooi op de vork neemt’. Verder waarschuwt zij dat de tijd die vrijkomt voor vernieuwing van de opleiding niet moet worden opgeslokt door de accreditatie en andere organisatorische veranderingen.

UPDATE
De raad van de Faculteit Maatschappij en Recht heeft donderdag 21 januari unaniem ingestemd met het voorstel van de directie om komend studiejaar geen eerstejaars aan te nemen bij de deeltijdopleiding Human Resource Management. Instituutsdirecteur Eva Reuling wil hierdoor ruimte creëren om het curriculum te vernieuwen. De raad heeft 'grote waardering' voor de zorgvuldige analyse die voorafging aan het besluit en de manier waarop de faculteitsraad en Opleidingscommissie erbij betrokken zijn, schrijft hij in een brief.