Nieuws

‘Dit sneltest-experiment helpt de HU structureel op weg’

Foto: iStock

Op acht plaatsen gaf het ministerie van OCW goedkeuring voor proefprojecten rondom sneltesten, die meer hoger onderwijs fysiek mogelijk kunnen maken. De HU is een van de deelnemers. Interessant als onderwijs- en onderzoeksproject. Maar krijgen we daarmee de HU ook eerder open? Een interview met directeur Patrick Cramers van het Institute for Life Sciences & Chemistry, en Wilma Scholte op Reimer, lid van het college van bestuur aan de HU.  

Om die laatste vraag direct te beantwoorden: Nee, het is niet zo dat volgende week de sneltesten voor alle studenten en docenten klaar liggen. En dat we dan kort daarna al sneltestend de klassen kunnen bevolken. Maar op 1 maart begint wel een experiment op de HU Amersfoort. Daarbij gebruiken ze de ervaringen van de al bestaande innovatieteststraat op Utrecht Science Park. En de lessen uit de pilot in Amersfoort zijn toe te passen voor een open HU na de zomervakantie, zo vertelt Scholte op Reimer. ‘We hopen in september weer open te kunnen. En we houden er rekening mee dat het tot de zomer heel ingewikkeld kan zijn. Daarom kijken we nu naar wat er nodig is om veilig en verantwoord tot een open HU te komen. Daar horen sneltesten bij.’

Wilma Scholte

Het past in de lijn die de HU eerder heeft gevolgd, meent het collegelid. ‘Eerder konden we als HU ook deels open. Die kans hebben we meteen gegrepen, veilig en verantwoord.

Met daarbij een initiatief als de anderhalvemeter-coaches, met studenten van het Instituut voor Veiligheidskunde. Daarmee maakten we van de nood een deugd. En dat doen we nu ook met dit experiment voor sneltesten.’

Belangrijke lessen

Vier weken geleden bood het ministerie de gelegenheid om een aanvraag te doen voor dit experiment. Dat het in die korte tijd ook gedaan is en dat er goedkeuring kwam, is te danken aan de deelname aan dat andere experiment, de innovatieve teststraat op Utrecht Science Park. Scholte op Reimer: ‘Je ziet dat we een van de weinige hogescholen zijn die meedoen aan deze acht experimenten verspreid over het land. Die voorsprong hebben we te danken aan de ervaringen die we hadden opgebouwd.’

Dat ziet ook Patrick Cramers, die als directeur van het Institute for Life Sciences & Chemistry nauw betrokken is bij de aanvraag van dit experiment. ‘We hebben al veel belangrijke lessen gehaald uit de teststraat. Maar nu gaat het om nieuwe vraagstukken. We gaan hier zoveel belangrijke lessen uithalen. Dat is echt heel mooi.’

Op dit moment zijn ze bezig om toepasselijke sneltest-situaties op te zetten. Dan kan het gaan om tentamens met 200 tot 300 studenten tegelijk. Om de organisatie van praktijkonderwijs, zoals in de labs van HL7. En ook om situaties bij een mbo-instelling, die de huisvesting met HU Amersfoort deelt. Geen gigantische groepen, maar wel degelijk met een stevige omvang.

Cramers: ‘Je moet je voorstellen dat straks driehonderd studenten tegelijkertijd in een gebouw staan om een blaastest te doen. Dat geeft allerlei praktische problemen, van in de rij staan en apparatuur ontsmetten tot en met gedragsissues, juridische en ethische vraagstukken over privacy en vrijwilligheid.’ En dus sluiten ook opleidingen aan als Communicatie, Social Work en logistieke opleidingen.

Andere energie

Voor het collegelid is het een mooi voorbeeld van één van de vijf ambities uit het ambitieplan van de HU: missiegedreven werken. ‘Mensen vinden dat vaak wat abstract of hoogdravend klinken. Maar met dit project voor ogen zie je hoe concreet het kan zijn. En het mooie is dat we als HU al die kennis in huis hebben.’

Cramers: ‘Zo’n pilot als dit geeft natuurlijk net wat andere energie, daardoor kunnen we het nu wat sneller aanpakken. En we creëren een onderwijs-en onderzoeksituatie die echt heel mooi is.’

En bovendien eentje waarvan de resultaten kunnen helpen bij de weg naar meer fysiek onderwijs. Daarbij wil Scholte op Reimer toch nog even hebben over ‘fair verwachtingsmanagement.’ Want ze snapt hoezeer mensen ernaar snakken om weer naar het Science Park te mogen. En ze vindt het heel goed dat er in de coronadiscussies meer oog is voor studentenwelzijn en problemen bij jongeren.

‘Dat had van mij nog wel eerder op de agenda gemogen. Maar het is goed dat het daar nu over gaat. Daarom blijven we ook inzetten op het openen van de HU als dat mogelijk is. Veilig en verantwoord. En van de nood maken we een deugd.’
Voorspellingen over wanneer en hoe vaak, daar doet ze nu niet aan. ‘We blijven de dagkoersen in de gaten houden. En dit experiment helpt ons straks structureel op weg.’