Kort

Docenten willen keuze in offline of online onderwijs

De keuze tussen online en offline onderwijs moet volgens docenten bij henzelf liggen en niet bij de directie.

Het gedeeltelijk online les geven voor mbo, hbo en wo lijkt nog even te blijven. Een enquête van de algemene onderwijsbond (aob) onder 2500 personeelsleden laat zien dat meer dan de helft van de docenten verwacht de komende tijd hybride les te geven. Dit om besmettingsgevaar te voorkomen en omdat online lesgeven ook zo zijn voordelen blijkt te hebben.

Het gros van de werknemers is inmiddels gevaccineerd; binnen het mbo is de vaccinatiegraad 92 procent en in het wo 97 procent. Wel heerst onder 80 procent van de geënquêteerden nog een gevoel van onveiligheid op de werkvloer door onduidelijkheid over de ventilatie.