Kort

Door corona nog groter tekort aan stageplekken verpleegkundigen

Door de maatregelen vanwege het coronavirus dreigt er een nog groter tekort te ontstaan van stageplekken voor verpleegkundigen. Daarover maakt het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) zich zorgen. Tijdens de afgelopen maanden was in Nederlandse ziekenhuizen alle aandacht gevestigd op het coronavirus. Dat heeft ertoe geleid dat de stages van studenten verpleegkunde werden uitgesteld.

Wanneer die weer kunnen worden ingehaald, is niet duidelijk. Ziekenhuizen zouden nu minder plek hebben vanwege de corona-uitbraak. Ook heerst er de angst dat stagiairs naar huis moeten worden gestuurd bij een tweede uitbraak. ‘Daarnaast hebben ze veel verpleegkundigen die overbelast zijn. Dan is het niet handig om de zorg voor een stagiair erbij te hebben’, zegt HU-docent Hans Aerts, die naast lesgeven ook voorzitter is van LOOV, tegen NOS.

Ziekenhuizen zien het belang wel in van stageplekken, ook omdat er dringend behoefte is aan stageplekken. Het is nu afwachten hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en hoeveel aanmeldingen voor de opleidingen tot verpleegkundige er binnenstromen. Tot dusver konden studenten hun opleiding in elk geval afronden.