Nieuws

Drank en drugs op de werkvloer taboe

Personeel met een aangebroken fles whisky in de bureaula of een zakje cocaïne in de binnenzak, moet uitkijken. Want volgens het nieuwe protocol op het gebied van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) mag dat niet.

Volgens de richtlijnen is het niet toegestaan om op de werkplek alcohol of drugs in het bezit te hebben of te gebruiken. Ook is het verboden om onder invloed van deze middelen te werken. Tekenen van overmatig gebruik, zoals een dranklucht of verwijde pupillen, worden niet getolereerd. Medicijngebruik dat de vaardigheden kan beïnvloeden, moet aan de leidinggevende worden gemeld.

Cadeauverpakking
Wel gelden er uitzonderingen op de regels. Gesloten flessen drank die bedoeld zijn als cadeau mogen wel, ‘bij voorkeur in cadeauverpakking’. En het is toegestaan om tijdens recepties of besloten bijeenkomsten in beperkte mate ‘zwakalcoholische dranken’ te nuttigen. Medewerkers dienen verder tijdens zakenlunches en –diners verantwoord om te gaan met alcohol. Overtreding van de richtlijnen kan leiden tot straffen die variëren van een berisping tot ontslag.

Tot op heden was er geen beleid op dit gebied. Het college van bestuur vindt dat er vanwege goed werkgeverschap gelet moet worden op overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. ‘Omdat vooral alcoholmisbruik met enige regelmaat tot problemen in het werk leidt, is dit beleid geformuleerd’, zo staat in het ADM-protocol. Het document is woensdagmiddag goedgekeurd door de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en gaat onmiddellijk in.