Nieuws

Drie HU-studenten in nieuw bestuur VIDIUS

V.l.n.r. Daan Warnas, Boukje Dotinga, Falco Van Netten, Aşkın Ceylan Denise Smulders Foto: VIDIUS

Drie van de vijf kandidaat-bestuursleden van VIDIUS studentenunie komen van de HU. Voorzitter is Falco van Netten, student Bedrijfskunde aan de HU. Het nieuwe bestuur begint op 27 augustus.

De kandidaten zijn dinsdag 11 juni goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van VIDIUS. Voorzitter Van Netten zit verder in de Hogeschoolraad voor fractie Vlijmscherp, is voorzitter van medezeggenschapsvereniging MUST en vice-voorzitter van de opleidingscommissie.

Daan Warnas, student Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de HU, is de nieuwe vice-voorzitter. Hij is ook lid van de Instituutsraad en Gemeenschappelijke Opleidingscommissie van het Instituut Social Work. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van studievereniging Houtje-Touwtje.

Algemeen bestuurslid Denise Smulders studeert Communication and Multimedia Design en is algemeen bestuurslid van het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU).

Penningmeester Aşkın Ceylan en secretaris Boukje Dotinga studeren aan de UU.

VIDIUS behartigt de belangen van studenten en studentenorganisaties in Utrecht. De organisatie zet zich bijvoorbeeld in voor betere studentenhuisvesting en studentenwelzijn.