Drie tips voor het nabespreken van individuele opdrachten  

Ga je ieders resultaat in de klas inventariseren? Dat s behoorlijk saai. Maar hoe dan wel?

Medewerkers van De Docentenacademie voor effectief onderwijs geven tips voor beter lesgeven. Ditmaal Alard Joosten, over een goede nabespreking van individuele opdrachten.

In ons vorige blog heb je drie tips gekregen om de nabespreking van groepsopdrachten effectief te organiseren. Soms wil je alleen iedere individuele student persoonlijk een leerervaring geven, waarvoor individuele opdrachten veel geschikter zijn. Denk aan het beoordelen van een case, het schrijven van een tekst of het oefenen van een presentatie. Op welke manier organiseer je dan de nabespreking? Ga je ieders resultaat in de klas inventariseren? Dat kost veel tijd,is behoorlijk saai en de vraag is wat dit oplevert voor de studenten die op dat moment niet aan bod zijn.

Hoe kan je in de klas een terugkoppeling organiseren zodat iedere student maximaal kan leren van zijn individuele resultaat? Met deze drie tips gebruik je ieders tijd effectief, differentieer je naar iedere student en laat je studenten met, van en door elkaar leren. Precies waarvoor ze je naar je les komen!

  1. Werk met antwoordvellen

Zorg dat studenten zelf hun of elkaars resultaten kunnen nakijken met een antwoordvel. Laat ze daarna in de klas hun lastige kwesties inbrengen, zodat je die klassikaal kunt bespreken.

  1. Gebruik checklists

Wanneer studenten iets moeten maken of creëren wil je graag op individueel niveau terugkoppeling geven over hoe ze dat gedaan hebben. De basis voor een opdracht is een goede checklist. Een checklist is de vertaling van de theorie in een ‘recept’. Het recept wordt vervat in een aantal stappen of aandachtspunten, zodat studenten weten wat ze precies moeten doen. Dat recept dienen de studenten toe te passen. Met een heldere checklist heb je ook een kapstok voor de nabespreking. Je kunt dit verschillend organiseren:

  • Laat studenten elkaars werk nakijken aan de hand van de checklist en laat ze een top en een tip formuleren. Dit kan zowel in de klas als thuis gebeuren.
  • Gebruik zelf een of twee voorbeelden (van eerdere uitwerkingen van studenten) en bespreek die met de checklist. Zorg ervoor dat de voorbeelden representatief zijn voor de valkuilen bij de opdracht.
  • Projecteer de checklist en laat willekeurige studenten voorbeelden noemen uit hun werk bij ieder punt van de checklist.
  • Inventariseer plenair wat de studenten goed vonden gaan en wat ze lastig vonden aan de hand van de punten van de checklist.
  1. Sluit altijd plenair af

Wanneer je studenten elkaars werk laat nakijken is het belangrijk om met de hele groep stil te staan bij de belangrijkste vragen en conclusies. Immers, je hebt de opdracht ingezet met een bepaald leerdoel, je wil dat de studenten succes ervaren en daarmee de ervaring hebben dat ze een stap verder hebben gezet in hun ontwikkeling. Geef studenten de gelegenheid om hun vragen en lastige kwesties in te brengen en zorg voor een adequate eindconclusie.

Heb je zelf aanvullende tips? Deel ze vooral zodat wij ook met elkaar leren! Met elkaar komen we veel verder dan we zelf ooit waren gekomen!

Kijk voor meer informatie op: www.dedocentenacademie.nl

Reageer!
Deel via...