Nieuws

Drie leden uit studentenfractie MUST gezet

Drie leden van studentenfractie MUST in de Hogeschoolraad zijn door de anderen in de groep aan de kant gezet. Zij gaan door als afzonderlijke eenmansfracties in de medezeggenschapsraad van de HU.

Het gaat om Dico de Zeeuw, Dajo Roorda en Gijsbert Brinkman. 'We hebben kritiek geuit op de aansturing binnen de fractie', zegt De Zeeuw. 'Daardoor is er bij de rest het idee is ontstaan dat er niet goed samen valt te werken, waarop ze ons uit de fractie hebben gezet.'

MUST bezet negen van de tien studentenzetels in de centrale medezeggenschapsraad. Een meerderheid van de fractie stemde voor het vertrek van het drietal. De kritiek richt zich op fractievoorzitter Jeroen van Zanten, bevestigt De Zeeuw. 'Daar komt het wel op neer.'  

Student & Starter
De Zeeuw en Roorda willen niet in details treden over de aard van de kritiek. Het heeft in ieder geval niets te maken met het toetreden van Alwin van der Blom tot MUST nadat studentenfractie Beter Onderwijs er in januari mee stopte, zeggen zij. Ook richt het ongenoegen van de criticasters zich niet op de activiteiten van voorzitter Van Zanten bij de nieuwe Utrechtse politieke partij Student & Starter, waar hij zevende staat op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Is Van Zanten dan als fractievoorzitter te weinig daadkrachtig of juist te dwingend? 'Lastig', reageert Roorda. 'Nee, ik denk niet dat ik daar antwoord op moet geven.'

Communicatiestijlen
Fractievoorzitter Van Zanten erkent in grote lijnen de gang van zaken. Hij spreekt van een 'moeilijke keuze' maar dat er een 'onwerkbare situatie' is ontstaan. 'Het was niet puur en alleen de kritiek op mij', nuanceert hij. Het liep al wat langer niet soepel in de fractie. 'Er waren verschillende verwachtingen en communicatiestijlen die met elkaar botsten. Daardoor ontstond een slechte sfeer en is besloten om niet als een fractie verder te gaan.' 

De uitsluiting van Roorda is dubbel zo wrang omdat hij tevens penningmeester van de Vereniging MUST is. Die organisatie ondersteunt de medezeggenschappers in de diverse raden en commissies. Roorda blijft die functie uitoefenen.

UPDATE
Ook Marijn van der Werf heeft de fractie MUST in de Hogeschoolraad verlaten. Tijdens de discussies tussen de drie criticasters en overige fractieleden heeft hij zich naar eigen zeggen altijd afzijdig gehouden. Van der Werf was niet aanwezig bij de stemming waarbij de drie leden uit de fractie werden gezet. ‘Ik was als enige over die het niet eens was met dit besluit. Er is naar mijn mening te weinig gekeken naar oplossingen. Daarom ben ik uit de fractie gestapt en ga ik als eenmansfractie verder.’