Nieuws

Dure premasters nog niet van de baan

Universiteiten mogen van staatssecretaris Zijlstra een hoger collegegeld vragen voor pre-masters die één jaar of langer duren. Maar volgens GroenLinks duren zulke programma’s meestal een jaar en horen die tegen het lage tarief te worden aangeboden.

Dit voorjaar trok studentenorganisatie ISO aan de bel over de plannen van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit om de tarieven van de pre-master vanaf 2012 te verhogen naar zo’n twaalfduizend euro per jaar. Een student die na een hbo-bachelor een wo-master wil volgen, moet vrijwel altijd zo’n schakelprogramma volgen.

Op kritische vragen van GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver schrijft de staatssecretaris dat er wat hem betreft ‘grenzen zijn aan de lengte van pre-masters die tegen het wettelijk collegegeld kunnen worden gevolgd’. Zo’n schakelprogramma mag een half jaar duren, of bij hoge uitzondering een jaar. Voor een langer programma mag een hogere bijdrage worden gevraagd, vindt Zijlstra.

Hij wijst erop dat universiteiten in het algemeen ‘geen financiële belemmeringen’ voor hbo-studenten moeten opwerpen om een wo-master te gaan volgen, maar dat de werkelijke kosten wel gecompenseerd moeten worden.

Klaver is niet gerustgesteld. ‘Anders dan Zijlstra schrijft duurt het gros van de schakelprogramma’s een jaar.’ Als meer universiteiten torenhoge tarieven gaan vragen, lijkt dat op ontmoedigingsbeleid, vindt hij. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn. Bij het debat over de langstudeerboete heeft de staatssecretaris nog gezegd dat de hbo-wo-route niet belemmerd mag worden.’

Ook het Interstedelijk Studentenoverleg houdt haar bedenkingen. Volgens voorzitter Guy Hendricks wordt het wel erg onaantrekkelijk om als hbo-student nog een wo-master te volgen. ‘Ik ben blij dat Zijlstra de universiteiten erop wijst dat instellingen geen financiële belemmeringen mogen opwerpen. Maar door hoge tarieven voor een schakeljaar te accepteren, zet hij de deur daarvoor wel op een kier.’ Het ISO zal de schakeltarieven daarom scherp in de gaten blijven houden.

Klaver wil ondertussen ‘een toezegging van de staatssecretaris dat een schakelprogramma van een jaar de norm is en dat dit tegen een laag collegegeld kan worden gevolgd.’