Mededeling

Een nieuwe editie van de Omslag: over AI in het onderwijs

Hoe kon het ook anders: de editie van De Omslag gaat dit najaar over Artificial Intelligence (AI). Wat kun je ermee en hoe moet je er tegenaan kijken? Aan het woord komen docenten die er graag gebruik van maken en sommige bezwaren tegen de razendsnelle ontwikkeling onderuit schoffelen.

De zaal stroomde twee keer bomvol voor de inspiratiesessies over AI, tijdens de jaaropening van de HU in het Beatrixtheater eind augustus. Het thema ‘AI in het onderwijs’, verzorgd door schrijver, inspirator en onderwijsadviseur Barend Last, trok vooral docenten die er binnen de HU mee te maken hebben (of ze nu willen of niet).

Vrees niet!

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat De Omslag al verouderd is op het moment van online gaan. Maar één ding werd duidelijk in de sessie van Barend: het onderwijs is aan een paradigmashift toe en het wantrouwen dat er nu is tegenover AI moeten we ombuigen in vertrouwen. En hij acht het ook tijd voor het goede gesprek met studenten hierover.

Volgens Barend moet de HU gaan investeren in het gebruiken van AI als gereedschap. En dat is ook de boodschap van een aantal mensen dat in dit nummer aan het woord komt. Sietske Tacoma, bijvoorbeeld, gebruikt AI om haar studenten statistiek te laten begrijpen. Lector Stefan Leijen zegt vooral zelf ‘de tovenaar te blijven’ in plaats van de machine uit handen te geven.

Docent lerarenopleiding Geschiedenis Pieter Mannak en informatiespecialist Educatie Pim Renou geven samen workshops en denken graag na over hoe je een extra dimensie aan je lessen kunt geven dankzij ChatGPT. Studenten krijgen hierdoor een mooier inzicht in historische gebeurtenissen, zoals de ondergang van Napoleon met zijn Slag bij Waterloo.

Een ding is duidelijk: we staan aan het begin van een grote verandering.

De Omslag komt viermaal per jaar uit en gaat over onderwijs, onderzoek, studenten en docenten.