Kort

Een proefdiervrij Utrecht Science Park: ‘Iedereen mag meedenken’

Hoe kunnen we de overgang naar proefdiervrije alternatieven op het Utrecht Science Park versnellen? Die vraag staat centraal op een ‘helpathon’ op 17 mei. Dierenactivisten werken die dag samen met wetenschappers van UU, UMC en HU. Een bijzondere samenwerking, zegt hoogleraar Daniela Salvatori tegen DUB: ‘We delen de droom dat in de toekomst geen dierproeven meer nodig zullen zijn.’ En op die dag zijn ook anderen van harte welkom om over de aanpak van het probleem mee te denken: ‘Hoe meer mensen zich over dit vraagstuk buigen hoe sneller we hopelijk het antwoord vinden.’