Nieuws

Een derde vult Nationale Studenten Enquête in

Op de kop af 32,9 procent van de studenten aan de HU heeft de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld. Dat is iets minder dan de landelijke respons van 34 procent.

Zondag 9 maart was de laatste dag dat studenten de digitale vragenformulieren konden invullen. De animo om aan de NSE mee te doen, blijkt minder te worden. Vorig jaar participeerde nog 39,1 procent van de HU-studenten, terwijl landelijk 40,4 procent deelnam: een daling van ruim 6 procent.

Representatief
Voor de terugloop is niet echt een verklaring te geven, stelt NSE-projectleider Marianne Polderdijk. Hier en daar wordt gesuggereerd dat studenten zo vaak wordt gevraagd om aan onderzoeken mee te doen dat ze enquêtemoe raken. De resultaten van het onderzoek zijn wel representatief voor de hogeschool. ‘Onderzoek met een derde respons is een zeer goed resultaat’, meent Polderdijk.

De NSE wordt gehouden aan alle hogescholen en universiteiten. Studenten geven hun oordeel over diverse aspecten van de opleiding zoals inhoud, docenten, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling en studiebegeleiding. Aan de hand van de uitkomsten kunnen opleidingen het onderwijs verbeteren. De gegevens worden ook gebruikt voor de jaarlijkse ranglijsten van de Keuzegids en Elsevier.

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête worden vanaf 22 mei bekend gemaakt op Sharepoint en www.tevreden.hu.nl.