Nieuws

Eenentwintig hbo-bestuurders boven salarisnorm

In 2011 ontvingen 21 hogeschoolbestuurders een topinkomen boven de 193 duizend euro. Hun salaris moet de komende jaren flink omlaag.

Voormalig collegevoorzitter Geert Dales van hogeschool Inholland, die in 2011 uit dienst trad, verdiende het meest: 248.872 euro. Zijn 'ontslagvergoeding c.q. schadeloosstelling' werd als brutosalaris uitbetaald.
 
De best betaalde zittende bestuurder is collegevoorzitter Marcel Wintels van Fontys. Zijn jaarsalaris bedroeg 243.356 euro, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen het contract van Wintels op 1 januari 2012 werd verlengd, ging zijn salaris volgens de toelichting bij de cijfers omlaag naar 195.459 euro, het door het ministerie vastgestelde normbedrag voor dat jaar.
 
De komende vier jaar gaan Wintels en zijn collega’s minder verdienen. De Eerste Kamer stemde afgelopen november namelijk in met een wet die het salaris van bestuurders in de semipublieke sector aan banden legt. Sinds 1 januari mogen nieuwe hbo-bestuursleden maximaal 194 duizend euro per jaar verdienen. Huidige bestuurders krijgen vier jaar de tijd om hun salaris af te bouwen.
 
De wet is nog maar een eerste stap. Als het aan het huidige kabinet ligt, wordt de maximale vergoeding verlaagd naar het bedrag dat een minister krijgt: 172 duizend euro. Behalve bestuurders zullen ook alle medewerkers zo snel mogelijk onder de maximumvergoeding gaan vallen.
 
Dat laatste heeft vooral gevolgen voor hoogleraren aan universiteiten: zij verdienen soms meer dan hun bestuurders. Lectoren komen op de lijst van veelverdieners niet voor.