Nieuws

Onderwijsbond: bestuurders moeten onder cao vallen

Foto: Kees Rutten

Bestuurders in het  onderwijs moeten onder een cao komen te vallen, betoogt Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb) in NRC. Dat geldt ook voor bestuurders van hogescholen en universiteiten. Een van de toenmalige leden van het college van bestuur van de HU verdiende in 2019 boven de Wet normering topinkomens (WNT) en de overige twee zaten er net onder.

Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, is de best verdienende bestuurder in het hoger onderwijs, becijferde de krant. Hij kreeg in 2019 zo’n 229.978 euro. Dat is dus ongeveer 35.000 meer dan het maximale van 194.000 euro volgens de WNT. Voor onderwijsbestuurders geldt geen cao; zij spreken een salaris af met de raad van toezicht van de instelling. Daarbij zijn zij in principe gebonden aan een afgesproken maximum in de WNT.

Ook de collegeleden van de HU krijgen in het artikel aandacht. Eén van de leden zat 7.000 euro boven de norm. Het gaat om Anton Franken die eind 2019 stopte als collegelid. Zijn bezoldiging kwam dat jaar op ruim 201.000 euro.* Dat komt volgens het jaarverslag van de HU omdat in december een ‘afrekening van vakantietoeslag’ plaatsvond. ‘Hierdoor is zijn totale bezoldiging hoger dan de geldende WNT-norm in 2019.’ Collegevoorzitter Jan Bogerd en collegelid Tineke Zweed verdienden ‘een krappe 10 euro’ onder het maximum, meldt NRC.

HU-woordvoerder Seger Pijnenburg laat in een reactie weten dat het bedrag van ruim 201.000 euro het totaal is van de eindafrekening van het salaris en vakantiegeld. ‘De regels van de WNT stellen vervolgens dat je vakantietoeslag ook mag toerekenen aan eerdere jaren (als daar nog ruimte is binnen WNT), dus het teveel uitsmeren over eerdere jaren als daar ruimte voor is. Dat is gebeurd en daardoor is Anton Franken uiteindelijk niet boven norm WNT gekomen, op een klein bedrag na dat hij heeft terugbetaald aan de HU.’

Excessieve beloningen afgenomen

Het salaris van onderwijsbestuurders stijgt harder dan dat van bijvoorbeeld leraren, zegt Van der Zweep. Ook krijgen zij een hoger salaris als de school meer leerlingen of studenten telt. ‘Een leraar krijgt bij een grote klas niet meer geld’, signaleert hij. ‘Wij vinden dat bestuurders onder dezelfde cao zouden moeten vallen. Je moet belastinggeld eerlijk verdelen’, zegt hij in NRC. Sinds 2013 zijn ‘excessieve beloningen’ in het onderwijs afgenomen toen de Wet normering topinkomens van kracht werd. Over het jaar 2019 worden zes gevallen van overschrijding onderzocht. ‘Veel bestuurders verdienen nèt onder of precies op de norm’, concludeert de krant. Overigens was de toenmalige collegevoorzitter van de HU, Geri Bonhof, in 2014 de best betaalde bestuurder in het hbo.

De Tweede Kamer nam in 2018 een motie aan van Peter Kwint (SP) en Harm Beertema (PVV) waarin er wordt aangedrongen om onderwijsbestuurders onder een cao te laten vallen, zoals AOb’er Van der Zweep bepleit. Ook de Tweede Kamer zou hier achter staan. Demissionair onderwijsminister Van Engelshoven legde de motie naast zich neer omdat het kabinet niet over de cao zou gaan. In 2013 diende D66’er Paul van Meenen eenzelfde soort motie in.

* Eerder schreven we hier dat Anton Franken dat jaar in totaal ruim 201.000 euro op zijn rekening kreeg. Dat is niet het geval. Wel had hij dat jaar recht op zoveel bezoldiging (salaris en vakantiegeld).

Lees ook: Dolle bosbeleving met de deeltijd biologie