Nieuws

Eerder inschrijven voor betere studiekeuze

Scholieren moeten zich vanaf 2014 al vóór 1 mei inschrijven voor een studie. Instellingen zijn op hun beurt verplicht een adviesgesprek te voeren als studenten daarom vragen. 

Nu studeren steeds duurder wordt, is het voor scholieren nog belangrijker dat ze in één keer de juiste studiekeuze te maken, vindt minister Bussemaker van Onderwijs. Vanaf 2014 – het jaar waarin ze ook de basisbeurs wil afschaffen – moeten alle opleidingen een zogeheten ‘studiebijsluiter’ hebben met informatie over bijvoorbeeld contacturen, baankansen en uitval. Ook moet de naamgeving van opleidingen duidelijk worden.

In het wetsvoorstel ‘kwaliteit in verscheidenheid’ dat Bussemaker vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurde, staat verder dat alle scholieren recht hebben op ‘studiekeuzeactiviteiten’. Door proefcolleges te volgen of gesprekken met docenten en studenten te voeren, maken scholieren een betere keuze, is hetde juiste student op de juiste plek te krijgen’ wil de minister verder de ‘associate degree opleidingen’ definitief invoeren. De tweejarige hbo-studies, ontworpen voor mbo’ers die willen doorleren maar geen trek hebben in een vierjarige bachelor, zijn niet onomstreden. In mei 2012 bleek dat er van de 48 aanvragen maar liefst 36 waren afgekeurd. De meeste van de associate degrees waren niet genoeg op de arbeidsmarkt gericht.

Ook de driejarige hbo-bachelors voor vwo’ers worden als het aan de minister ligt definitief ingevoerd. Dat moet het hbo weer aantrekkelijk maken voor vwo’ers, die steeds vaker voor een universitaire opleiding kiezen. 

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de ‘Strategische agenda hoger onderwijs’ die voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra in 2011 naar de Kamer stuurde. Een groot deel van de bovenstaande maatregelen werd daarin al aangekondigd. Verschillende instellingen experimenteren al met de voorstellen uit de strategische agenda. Zo heeft een aantal hogescholen inmiddels studiebijsluiters en voeren verschillende opleidingen ‘matchinggesprekken’ met studenten.