Kort

Eerste Kamer wil nieuw plan voor compensatie ‘pechgeneratie’

De Eerste Kamer vindt dat het kabinet binnen drie maanden met een alternatief voorstel moet komen voor compensatie van de ‘pechgeneratie’, de lichting studenten die vanaf 2015 geen studiebeurs krijgt. En er moet meer geld beschikbaar komen dan het miljard euro dat er nu voor uitgetrokken is.

Een meerderheid steunde een motie van PvdA-senator Mei Li Vos tijdens de Algemene Beschouwingen op dinsdag. Dat schrijft ScienceGuide, de website over hoger onderwijs. Minister-president Rutte is dit niet van plan omdat het te veel geld kost.

Rutte stelde dat onderwijsminister Dijkgraaf in overleg is met onder meer de studentenbonden over de compensatie. PvdA-senator Vos trok het boetekleed aan en stelde dat de invoering van het leenstelsel een vergissing was die moet worden goedgemaakt.