Nieuws

Eerstejaars: waar zit de groei? En welke instituten krimpen?

Ruim 10.700 eerstejaars schreven zich dit studiejaar in voor een studie aan de HU. Dat is bijna vijf procent meer dan studiejaar 2017/2018. Uitgesplitst naar 22 instituten zien we behoorlijk wat verschillen in groeiers en dalers? 

In totaal groeit het aantal eerstejaars dus aan de HU. Maar let op: bij de voltijd bacheloropleidingen daalt het aantal een beetje, zo blijkt uit cijfers van de hogeschool. Het zijn vooral de deeltijd en duale bacheloropleidingen die in de lift zitten. Dat geldt ook nog wel voor de masters en de associate degrees. Deze varianten zorgen dus voor de groei van het totaal aantal studenten.

l

Eerstejaars
Infogram

 

Het Instituut voor Veiligheid telt dit jaar maar liefst 50 procent meer aanmeldingen dan het vorige jaar. Het instituut kent maar één opleiding, Integrale Veiligheidskunde, en daar groeit vooral de voltijdse opleiding. Bij het Instituut voor Media zorgt Communication and Multimedia Design (alleen in voltijd te studeren) voor een flinke uitschieter: een verdubbeling naar  335 eerstejaars. Communicatie groeit vooral dankzij Creative Business (ook alleen voltijd), net als de associate degree Eventmanager.

Aan de andere kant van de streep ziet Verpleegkunde door de numerus fixus de stromen studenten van het vorig jaar een halt toegeroepen: met nog geen 250 aanmeldingen dit jaar een dikke halvering. De economische opleidingen Bedrijfskunde van het Institute for Business Administration en sommige studies bij Finance & Accounting kregen ook fors minder eerstejaars te verwerken.

Daarnaast heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek (niet in de infographic) heeft met de master Educational Needs (deeltijd) met meer dan 440 eerstejaars zo’n twintig procent meer animo dan vorig jaar.