Nieuws

Enquête over huisvesting wekt wrevel Hogeschoolraad

Foto: Femke van den Heuvel

De Hogeschoolraad (HSR) is niet te spreken over de opzet van een enquête over huisvesting die binnenkort wordt gehouden. Eén van de kritiekpunten is dat het onderzoek zich beperkt tot medewerkers die werken in de drie gerenoveerde locaties.

Het programmateam Herhuisvesting kondigde de enquête eind vorige week aan in een bericht op HUontwikkelt. De organisatie wil weten wat het personeel vindt van de verbetermaatregelen die zijn doorgevoerd op de drie gerenoveerde locaties.

Na de verbouwing ontstond onrust vanwege het nieuwe huisvestingsconcept. Dat was vooral het geval op de Heidelberglaan 7, maar ook op de andere locaties. De gezamenlijke werkplekken voor medewerkers en studenten, de ver doorgevoerde transparantie en slechte akoestiek leidden tot onrust.

Na een enquête in 2016 zijn verbeteringen doorgevoerd, zoals gescheiden werkplekken voor studenten en medewerkers. Het komende onderzoek moet duidelijk maken of de aanpassingen tot tevredenheid stemmen. Eind maart ontvangt het personeel van de drie locaties een mail met een link naar de vragenlijst, die vervolgens in drie weken tijd – anoniem – ingevuld kan worden. Een aparte enquête voor studenten volgt later, meldt de hogeschool.

Klachtenlijst
Maar de Hogeschoolraad toonde zich tijdens de vergadering van woensdag 21 maart uiterst ontevreden over de gang van zaken en opzet van het onderzoek. Het bevreemdt de HSR dat de enquête alleen is uitgezet bij medewerkers van de drie gerenoveerde panden aan Padualaan 99, Padualaan 101 en Heidelberglaan 7. De mening van het personeel aan Padualaan 97 en dat van de tijdelijke huisvesting op de Daltonlaan en Bolognalaan 101 wordt niet gepeild. Ook de gebruikers van het gebouw van de HU in Amersfoort doen niet mee.

De klachtenlijst vanuit de HSR is groot. De enquête is niet gericht op studenten en bevat een te groot aantal vragen. Ook suggesties voor vragen vanuit de HSR zouden niet gehonoreerd zijn. Zo ontbreken er vragen of medewerkers een eigen werkruimte willen en wat zij vinden van de aangekondigde maatregel om meer lessen vroeger en later op de dag te roosteren. Verschillende raadsleden menen dat de manier van vragen stellen leidt tot een positieve uitkomst.

Een grote meerderheid van de raad vindt dat er niet voldoende of geen overleg is geweest en kan zich niet achter de enquête scharen, zo bleek uit een peiling. ‘Wij nemen hier afstand van’, concludeerde voorzitter Joost Ansems. Het college van bestuur krijgt hierover een brief van de HSR en ook het programmateam Herhuisvesting wordt geïnformeerd.

Specifieke locaties
Het college van bestuur laat via woordvoerder Seger Pijnenburg weten dat er tot op heden geen brief van de HSR is ontvangen. Volgens de Programmastuurgroep Herhuisvesting die de enquête heeft ontwikkeld, zijn de suggesties van de HSR verwerkt in de enquête. Die gaat dan ook gewoon door. De reden om alleen het personeel van de drie gerenoveerde panden te bevragen, is dat de stuurgroep een beeld wil krijgen van de ervaringen en omstandigheden op deze specifieke locaties. En binnenkort volgt een enquête voor studenten. De uitkomsten van beide onderzoeken bespreekt de stuurgroep met de Hogeschoolraad.