Kort

Er dreigt een generatie studenten te ontstaan die niet weet wat een moreel kompas is

Na vier jaar hbo zijn studenten nog niet in staat om hun persoonlijke moraliteit te omschrijven. Het gaat dan om vragen over het eigen moreel kompas en om karakterontwikkeling. Tegelijkertijd zijn ze kritisch over het onderwijs dat ze hierover hebben gekregen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Humanistiek en Fontys, meldt Scienceguide.

Het onderzoek is een vervolg op een doelstelling uit de Strategische Agenda, die ministerie en de Vereniging Hogescholen in 2015 vastlegden: hbo-studenten moesten een moreel kompas ontwikkelen. Maar dat blijkt dus niet zo eenvoudig.

Volgens een van de onderzoekers komt dat ‘doordat we met elkaar het moreel vocabulaire zijn verloren’. Daardoor dreigen we een generatie te krijgen ‘die niet meer in staat is om waarden te herkennen die ons gedrag expliciet sturen. Morele vraagstukken worden dan niet meer als vanzelfsprekend opgepakt.’

Het onderzoek vond plaats aan hogescholen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem/Nijmegen.