Nieuws

Europeanen steeds hoger opgeleid

 Jonge Europeanen zijn steeds hoger opgeleid. Over zes jaar moet veertig procent van alle jonge dertigers een diploma van een hogeschool of universiteit hebben. Dat gaat wel lukken.

Allerlei doelen hebben de landen van Europa zich de afgelopen jaren gesteld. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 flink zijn verminderd, net als de werkloosheid en armoede. Het aantal schoolverlaters moet eveneens omlaag. Bovendien zouden er meer hoogopgeleiden moeten komen. Vandaag geeft het Europese statistiekbureau Eurostat een nieuw overzicht van de voortgang: hoe staat het ermee?

De doelstelling voor het hoger onderwijs lijkt Europa wel te halen. Nederland is het streven van ruim veertig procent hoogopgeleide dertigers al een paar jaar voorbij en ook andere landen zijn flink op stoom.

Fysiotherapie en verpleegkunde
Er zijn natuurlijk regionale verschillen. Zo telt Duitsland, toch de motor van de Europese economie, nogal weinig hoogopgeleiden: slechts 32 procent van de jonge dertigers. Nederland heeft 42 procent.

'Dat komt doordat sommige opleidingen in Duitsland niet tot het hoger beroepsonderwijs behoren en in Nederland wel', zegt Andrea Kottmann van het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) in Enschede. 'Dat geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie en andere gezondheidsopleidingen die Nederlandse hogescholen aanbieden. De Europese cijfers kloppen formeel wel, maar ik zou niet durven zeggen of bijvoorbeeld verpleegkundigen in het Duitse beroepsonderwijs minder goed worden opgeleid dan in het Nederlandse hbo.'

Volgens de statistieken tellen Ierland, Cyprus en Luxemburg de meeste hoogopgeleiden onder jonge dertigers: ongeveer de helft van hen heeft een diploma in het hoger onderwijs behaald.