Nieuws

Expertisecentrum docent HBO krijgt kwaliteitskeurmerk

Het HU Expertisecentrum docent HBO (EdH) krijgt het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. Met dit keurmerk wil het centrum laten zien dat de didactische scholing van HU-docenten goed is en dat de kwaliteit is geborgd. 

In het HU-HKK beoordelingsrapport schrijft Hobéon onder meer dat het EdH een ‘zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van de didactische bekwaamheid van HU-docenten’ levert. Het centrum heeft volgens Hobéon ‘de potentie om zich binnen de HU te ontwikkelen tot een partner in cultuurverandering’.

Het keurmerk is voor drie jaar afgegeven en kan daarna worden verlengd. Veel opleidings – en assessmentcentra die niet onder een landelijk erkenningssysteem vallen, gebruiken het Hobéon-keurmerk om de kwaliteit vast te stellen en erkenning daarvoor te krijgen.

Het Expertisecentrum ging in 2014 van start en verzorgt didactische scholing voor zowel voor startende – als ervaren hbo-docenten. Honderden HU- docenten hebben intussen een traject bij dit centrum gevolgd.