Nieuws

Externe voorzitter moet besluitvorming versnellen

Padualaan 99. Foto: Femke van den Heuvel

De HU heeft een externe voorzitter ingeschakeld die de soms moeizame verhouding tussen het college van bestuur en de Hogeschoolraad (HSR) moet vlot trekken. Daardoor moet er ruimte komen voor overleg over kwaliteitsafspraken, een financiële impuls van het ministerie van enkele tientallen miljoenen euro per jaar. 

Dat maakt de hogeschool bekend in een bericht op Sharepoint (inloggen nodig). De voorzitter is Joany Krijt, vanaf 2016 algemeen directeur/rector van Comenius College, een middelbare school met vestigingen in Rotterdam en omstreken. Zij gaat direct aan de slag. Krijt vervulde eerder verschillende functies bij vakbond CNV Onderwijs.

De komende periode staan ‘zwaarwegende dossiers’ op de agenda van het college en HSR die op korte termijn behandeld moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over nieuwe voorstellen voor professionalisering van personeel en de inbedding van onderwijsinnovatie binnen de HU. In november vorig jaar keurde de HSR een plan af om het Expertisecentrum Docent HBO en het programma Onderwijsinnovatie op te laten gaan in de nieuwe organisatie LINC-T. Een nieuw voorstel is in de maak.

Huisvesting
Duidelijk is dat het tussen het college en HSR de laatste periode niet altijd even goed botert. Dat komt bijvoorbeeld naar boven bij onderwerpen die met huisvesting te maken hebben. Zo was er binnen de HSR stevige kritiek op het voornemen om meer onderwijs te verzorgen in de vroege ochtend en namiddag. Ook is de raad niet te spreken over het plan om eventueel de tijdelijke locatie op de Daltonlaan langer te huren. De HSR ziet meer heil in de Bolognalaan 101, dat meer geschikt zou zijn voor onderwijsdoeleinden.

‘In het overleg tussen college en HSR gaat een deel soepel en een deel niet’, zegt HU-woordvoerder Seger Pijnenburg. ‘Er staan zoveel dossiers te wachten dat er iets moest gebeuren. Daarom is een externe voorzitter aangetrokken.’

Joany Krijt gaat geen vergaderingen van het college of de HSR voorzitten maar houdt zich vooral bezig met de overlegprocedures. Zij stelt onder meer de agenda’s op en bereidt vergaderingen voor. Daardoor kunnen raad en college zich beter concentreren op de inhoud. ‘Deze rolverdeling gaat naar verwachting leiden tot een versnelling in besluitvormingstrajecten’, staat in het bericht op Sharepoint.

Sectorakkoord
Een goede besluitvorming over de bestaande dossiers is nodig om ruimte te maken voor andere zaken. Naar verwachting sluiten het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen in april het sectorakkoord af. Hierin staan de kwaliteitsafspraken tussen instellingen: hoe zetten de afzonderlijke hogescholen en universiteiten de compensatiegelden voor de afschaffing van de basisbeurs in. College en HSR moeten in overleg een bestemming geven. Het gaat dan om bedragen van naar schatting enkele tientalen miljoenen euro’s per jaar.