Nieuws

Extra dialoogsessie oud-medewerkers en spijtbetuiging

Het college van bestuur gaat ook praten met oud-medewerkers van de HU. Naast de serie bijeenkomsten met medewerkers en studenten naar aanleiding van een kritisch artikel in NRC Handelsblad, is een dialoogsessie gepland met voormalige personeelsleden. 

NRC publiceerde op 2 april een kritisch artikel over de HU waarin staat dat er sprake is van een ‘verstikkende sfeer’ vanwege de bezuinigingen bij HU Diensten. In reactie hierop gaat het college in een serie bijeenkomsten in gesprek met medewerkers en studenten. Besloten is om ook oud-medewerkers te spreken over het artikel en andere aangelegenheden over de hogeschool.

‘Ook bij hen zit pijn over ervaringen binnen de hogeschool en over de loop van het verandertraject, zoals ook naar voren komt uit de NRC-publicaties’, meldt het college op Sharepoint. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 april van 13.30 tot 14.30 uur op de Faculteit Educatie aan de Padualaan 97.

Protocolitis
Journalistiekdocent Chris van der Heijden is naar aanleiding van het NRC-verhaal, waarvoor hij is geïnterviewd, de blog Protocolitis gestart. Het moet een kennissite zijn ‘over organisatie & bestuur in Nederland', in het bijzonder aan de HU, 'met als doel transparantie, goed werkklimaat en kwaliteitsverbetering’. Te lezen zijn onder meer artikelen van hem uit de Groene Amsterdammer, columns uit Trajectum en een briefwisseling met collegevoorzitter Jan Bogerd.

Ook Bogerd laat van zich horen via zijn blog op de site van de HU. Het was een ‘hectische’ week, meldt hij. Hij is veel tijd bezig geweest met het weerleggen van onjuiste beweringen in het stuk. Aan studenten en medewerkers maar ook aan het ministerie van Onderwijs, de Inspectie Hoger Onderwijs, de Vereniging Hogescholen en partners binnen en buiten De Uithof.

Communicatie
Daarbij is hij ‘teveel en te snel’ voorbij gegaan ‘aan het onderliggende sentiment’ bij de HU. ‘Na een paar dagen realiseerde ik me dan ook dat onze communicatie hierbij niet altijd even gelukkig is geweest’, zegt hij. ‘Dat spijt me.’ En: ‘Het raakt me dat er op plekken in de organisatie zoveel pijn en emotie is. Ook raakt het me dat medewerkers en oud-medewerkers niet de mogelijkheid hebben gevonden om daar intern uiting aan te geven. Ze voelden zich niet veilig genoeg en/of niet genoeg gehoord – waardoor ze uiteindelijk met het NRC zijn gaan praten.’