Nieuws

Faculteitsraad botst met directie

De raad van de faculteit Communicatie en Journalistiek heeft het vertrouwen in de directie opgezegd. Er is een conflict gerezen over de zogeheten taaklastnorming van docenten.

Dat schrijft de faculteitsraad in een open brief op woensdag 28 april aan medewerkers en studenten. Met de taaklastnorming wordt vastgelegd hoeveel tijd docenten kunnen besteden aan onderwijs, voorbereiding, deskundigheidsbevordering en administratieve taken (overhead).

Breekpunt voor de faculteitsraad is dat de directie weigert de norm van tien procent voor de overhead (overleg, cijfers invoeren, telefoneren, e-mailen) vast te leggen in de nota ‘Budgettering en taaklastnormering’. Daarom heeft de raad niet ingestemd met het beleidsplan.

Dit was voor de directie reden om het document terug te trekken. Hierdoor ligt er geen beleidsstuk en kan de directie haar gang gaan, zo interpreteert de raad de ontstane situatie. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, schrijft de raad, want er bestaat een HU-brede regeling hierover.

Het directieteam stelt in een verklaring dat het wel degelijk erkent dat het werk van docenten uit tien procent overhead bestaat. Maar er is een verschil van mening hoe dit in de docenttaken moet worden opgenomen. De nota is teruggetrokken omdat het onderwerp door het college van bestuur en de centrale medezeggenschapsraad (CMR) wordt besproken. In afwachting van de uitkomst hiervan moeten voorbereidingen worden getroffen voor de start van het nieuwe studiejaar.

Het opzeggen van het vertrouwen heeft de directie ‘verrast’ en doet geen recht aan de inspanningen voor een ‘constructeve werkrelatie’ in de afgelopen jaren. Dat door het intrekken van de nota de communicatie wordt ‘gefrustreerd’, zoals de raad schrijft, ziet de directie anders. Het is de keuze van de faculteitsraad geweest om het gesprek met de directie op te schorten. ‘Dat betreuren wij zeer.’