Nieuws

Faculteitsraad wil aparte werkruimtes voor studenten en docenten

Het college van bestuur zou de inrichting van het verbouwde pand Heidelberglaan 7 en het concept van het Nieuwe Leren moeten herzien. Het veelvuldig gebruik van glazen wanden en flexplekken zorgt onder meer voor een gebrek aan privacy.

Dat concludeert de faculteitsraad van de Faculteit Gezondheidszorg na een inventarisatie van de klachten over het gebouw, dat begin dit schooljaar in gebruik werd genomen. Sebastian Spruyt, voorzitter van de faculteitsraad en vierdejaars Verpleegkunde, vertelt dat de faculteitsraad eind oktober in de hal van het gebouw medewerkers en studenten vroegen hun mening op post-it’s te ventileren. De kritiek kwam grofweg overeen met een eerder artikel over het pand van Trajectum (inclusief reacties).

Slechte ventilatie
Volgens de faculteitsraad wordt er geklaagd over zaken die direct met het gebouw hebben te maken, zoals het ontbreken van zeepbakjes, slechte ventilatie en onduidelijke bewegwijzering. En aan de andere kant is er kritiek die het gevolg is van het ontwerp van het gebouw en de uitgangspunten van het Nieuwe Werken (geen eigen werkruimte voor docenten, maar flexplekken en diverse overlegruimtes).

Vanwege het principe van transparantie zijn er veel glazen wanden waardoor er volop inkijk is. En door de invoering van flexwerken kunnen studenten de docenten en docenten onderling elkaar minder goed vinden, luiden enkele veelgehoorde klachen. ‘We horen dat docenten regelmatig geen plek kunnen vinden en dan maar thuis gaan werken’, zegt Spruyt.


Toetsen ontwikkelen
‘Er zou veel opgelost kunnen worden door het concept te herzien’, vervolgt de voorzitter. Hij pleit voor ‘zonering’ van werk- en studieplekken: aparte ruimtes voor studenten en docenten zodat enige vorm van privacy is gewaarborgd. ‘Docenten kunnen dan ongehinderd toetsen ontwikkelen en over individuele studenten praten zonder dat ze bang hoeven te zijn dat die persoon net in de buurt zit te studeren’, stelt hij.
Om de klachten over geluidsoverlast tegen te gaan zouden voor studenten en docenten aparte stilte- en overlegzones moeten komen, vindt hij. De faculteitsraad heeft een brief gestuurd naar de Hogeschoolraad om samen met het college in gesprek te gaan over het herzien van het concept.

Naar aanleiding van de aanhoudende stroom klachten is een delegatie van de faculteitsraad, de OC-ambassadeur en een vertegenwoordiger van het Institute for Life Science & Chemistry, dat ook in het gebouw is gehuisvest, toegetreden tot het zogeheten Gebruikersoverleg. Daarin bespreken onder meer de directeur Bedrijfsvoering, de facilitaire dienst en vertegenwoordigers van de instituten hoe geconstateerde gebreken kunnen worden opgelost. Er zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er zeepbakjes en kapstokken opgehangen en voor andere gebouwgerelateerde problemen oplossingen gevonden, stelt Spruyt.Onderbroek
Maar de echte problemen zitten ingebakken in de concepten en die moeten in ieder geval voor een deel teruggedraaid worden, vindt de faculteitsraad. Verwacht hij dat de concepten drastisch aangepast worden? ‘Daar ligt wel het echte probleem’, reageert Spruyt. ‘Ik denk dat deze concepten – hoe mooi de bedoelingen ook zijn –niet bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs maar er juist afbreuk aan doen.’

Het college van bestuur zou hier nog eens kritisch naar moeten kijken, adviseert Spruyt: ‘Bij sommige opleidingen sta je in de les in je onderbroek of zwembroek terwijl iedereen mee kan kijken. Daarbij wordt je afgeleid doordat er continu mensen voorbij lopen en er veel lawaai is. Tel daarbij moeilijk vindbare docenten en een tekort aan werkruimtes bij op. Die combinatie maakt het noodzakelijk om de concepten aan te passen.’

Foto: huontwikkelt.nl