Nieuws

Forse meevaller voor HU in 2015

De HU heeft vorig jaar de financiële wind mee gehad. 2015 is met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro afgesloten, terwijl er een tekort was begroot van ruim zes miljoen.

Door Gerard Rutten

Dat staat in de jaarrekening 2015 die samen met de het jaarverslag en begeleidende documenten online zijn gezet. De totale begroting van de HU bedraagt zo’n 310 miljoen euro.

Er zijn meerdere oorzaken voor de meevaller. Zo ontving de hogeschool enkele miljoenen extra aan rijksbijdragen en incasseerde het meer aan collegegelden, omdat er meer studenten stonden ingeschreven dan begroot. Ook waren er extra inkomsten door de verhuur van een deel van het gebouw in Amersfoort aan MBO Amersfoort.

Tegenvallers waren er ook. Zo kwam er een miljoen euro minder binnen bij het werk in opdracht voor derden. Daaronder valt bijvoorbeeld het contractonderwijs en –onderzoek. Maar alles bij elkaar opgeteld, had de HU duidelijk meer inkomsten dan verwacht.

Ook aan de uitgavenkant telde de HU meevallers. Zo vielen de personeelslasten enkele miljoenen lager uit. Dat komt door voortvarende bezuinigingen op het ondersteunend personeel. Maar ook is er minder onderwijzend personeel aangetrokken dan mogelijk was.

College, Raad van Toezicht en docent
Wat verder opvalt: oud-collegevoorzitter Geri Bonhof, sinds september 2015 uit dienst, kreeg een ontslagvergoeding mee van een jaarsalaris: 182.900 euro. Op grond van haar arbeidsovereenkomst had zij recht op een vergoeding van 1,5 keer een jaarsalaris. Bonhof heeft dit bedrag vrijwillig met een half jaar verminderd, vanwege ‘het voortschrijdende maatschappelijke debat inzake normering van topinkomens in de publieke sector’, meldt de jaarrekening.

De betaling aan de leden van de raad van toezicht is verhoogd. De acht leden kregen 7000 euro in 2014, vorig jaar was dat 9500 euro en dit jaar wordt dat 11.000 euro (en 15.000 euro voor de voorzitter). Dit is nog ruim onder de maximale toegestane honorering van de raad van toezicht, staat in de jaarrekening.

Ook opmerkelijk: in 2015 is aan een docent een ontslagvergoeding betaald van 220.640 euro. Dat is meer dan de toegestane norm voor dat jaar, maar de regeling is in 2014 afgesloten en toen gold die nog niet. Als motivatie wordt gegeven: ‘In de overweging heeft meegespeeld, dat sprake was van een ingewikkeld dossier en dat deze persoon heeft afgezien van het recht op een wettelijke en bovenwettelijke wachtgelduitkering.’