Forse krimp bij contractonderwijs

Het assortiment voor 2013-2014 telt 318 cursussen minder dan in het huidige studiejaar.

Het college van bestuur heeft besloten het assortiment van postinitiële opleidingen (deeltijdbachelor, deeltijdmaster en contractonderwijs) fors in te krimpen. Het assortiment voor 2013-2014 betreft 523 opleidingen: dat is 318 minder dan in het huidige studiejaar. 

De vermindering van het aantal opleidingen vindt vooral plaats in het huidige contractonderwijs. De bestaande deeltijdbachelors en masters (in totaal zo’n 85 opleidingen) blijven bestaan. De meeste cursussen die worden beëindigd vallen onder de faculteiten Gezondheidszorg en Maatschappij en Recht. Bij Communicatie en Journalistiek worden veel kleine cursussen gebundeld tot grotere eenheden. 

‘De HU zet daarmee een forse stap in de richting van een assortiment van postinitiële opleidingen dat past binnen het concept van Leven Lang leren binnen de HU
’, zegt Pieter Cornelissen, programmadirecteur Leven Lang Leren (LLL). 


 
Binnen het programma LLL zijn criteria opgesteld waar postinitiële opleidingen aan dienen te voldoen. Zij moeten onder meer opgebouwd zijn uit los te volgen modules en er moet behoefte aan zijn bij de beroepspraktijk. Instituten hebben op basis hiervan het afgelopen jaar kritisch naar hun postinitiële opleidingen gekeken. Zij hebben keuzes gemaakt welke worden voortgezet, welke aangepast, nieuw worden gestart of worden beëindigd. Zittende studenten kunnen de kortdurende cursussen afmaken, verzekert Cornelissen. De gevolgen voor het personeel zijn beperkt. ‘Nogal wat opleidingen die nu niet meer zullen worden aangeboden, worden door externe docenten uitgevoerd en nauwelijks door het personeel in dienst van de hogeschool.’ Volgens hem voldoet hiermee zo’n 70 tot 80 procent van de opleidingen in 2013-2014 aan de criteria. ‘Toch is er nog steeds sprake van een grote diversiteit’, stelt hij vast. ‘Er is nog meer synergie en focus nodig gebaseerd op de inhoudelijke profilering van de hogeschool. Dus verbonden aan de HU-speerpunten, het onderzoek en de lectoraten. Dat wordt de volgende stap.’

 
Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...