Achtergrond

FORUM: Voor een dubbeltje op de eerste rij

De kenniseconomie is enorm belangrijk voor Nederland. Want wat hebben we verder dan een gasbel in het noorden en een grote haven in het westen? En toch probeert Den Haag weer voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Niet oké als je excellente studenten wilt, betogen Jelmer de Ronde en Lucia Kula van USF Studentenbelangen.

Na de op-een-na langste kabinetsformatie in de geschiedenis van Nederland was het op 30 september dan eindelijk zover: het regeerakkoord werd bekend gemaakt. Vol trots presenteerden Mark Rutte en Maxime Verhagen het plan waar we ons allemaal de komende vier jaar aan moeten gaan houden.
Het kabinet gaat ook het nodige veranderen voor studenten, drie belangrijke maatregelen springen eruit: het verdwijnen van de studiefinanciering voor (pre-)masterstudenten, een hoger collegegeld en geen ov-kaart meer voor studenten die langer dan één jaar uitlopen. Het geld dat deze bezuinigingsmaatregelen oplevert, komt voor een (te) klein gedeelte terug in investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Deze bezuinigingen zijn slecht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En goed hoger onderwijs is juist waar we op dit moment in Nederland behoefte aan hebben: we moeten nu investeren in een toekomstbestendig Nederland en dus in studenten. De maatregelen die het kabinet met dit plan voorstelt bereiken juist het tegenovergestelde: de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs zullen hierdoor alleen maar afnemen.
Tegelijkertijd wordt door Den Haag glashard vastgehouden aan de ambitie om binnen aanzienbare tijd te behoren tot de top 5 van de kenniseconomieën. Zelfs als we op het huidige niveau willen blijven zijn investeringen onvermijdelijk. Onze grote kennisconcurrenten zien de financiële crisis niet alleen als een uitdaging en grijpen de situatie aan om verandering in te brengen. In Duitsland wordt er de komende jaren 18 miljard euro extra geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek, Zweden investeert tijdens deze crisis 1 miljard extra kronen alleen al in het hoger onderwijs.

Met dit regeerakkoord probeert Den Haag weer voor een dubbeltje op de eerste rij van de kenniseconomie te zitten, terwijl het al jarenlang duidelijk is dat het nu tijd is voor echte investeringen in studenten en onderwijs.

Het verder inperken van de studiefinanciering is slecht voor de excellentie waar we allemaal zo graag naar toe willen: De studiefinanciering in Nederland is al jaren te laag om effectief van te kunnen studeren: een groot gedeelte van studenten heeft een bijbaantje om zijn of haar studie te kunnen betalen en besteedt daardoor minder tijd aan de studie dan je eigenlijk zou willen.
Het verdwijnen van de studiefinanciering voor (pre-)masters heeft drastische gevolgen voor studenten. De keuze om jezelf verder te ontwikkelen door na je bachelor verder te studeren wordt door deze maatregel een financiële keuze: de toegankelijkheid van (pre-)masteropleidingen komt hierdoor in het geding. Ook studenten die kiezen voor nuttige nevenactiviteiten zoals bestuurswerk of internationale uitwisseling worden de dupe van hun eigen ambitie.

Naast individuele studenten die getroffen worden door de maatregelen van dit kabinet, wordt ook de kenniseconomie de dupe van dit regeerakkoord. Het zijn immers afgestudeerde studenten die de kenniseconomie draaiende moeten gaan houden. En die kenniseconomie is enorm belangrijk voor Nederland: want wat hebben we nu eigenlijk behalve een gasbel in het noorden en een grote haven in het westen? Beide zijn natuurlijk enorm belangrijk voor Nederland in termen van economie, maar beide zijn ook afhankelijk van de wereld om ons heen en zijn niet onuitputtelijk. Het is nu tijd om te investeren in kennis en dus in goed en toegankelijk hoger onderwijs.
Door te investeren in een toekomstbestendig hoger onderwijs, zouden we dus werken aan een toekomstbestendig Nederland.

USF Studentenbelangen is de belangenbehartiger van alle Utrechtse studenten en werkt samen met de universiteit, de hogescholen en de gemeente om studeren in Utrecht te verbeteren. Jelmer Ronde is voorzitter, Lucia Kula penningmeester.

[aankondiging]
USF Studentenbelangen organiseert, in samenwerking met Hogeschool Utrecht, de Landelijke Studentenvakbond en een aantal politieke jongerenorganisaties, donderdag 18 november een debat over de gevolgen van het regeerakkoord voor studenten. Het debat begint om 18.00 uur in zaal 0S170 aan de faculteit Communicatie & Journalistiek, Padualaan 99, De Uithof. Om de ergste honger te stillen zal voor een kleine snack gezorgd worden. Opgeven kan op: www.usfstudentenbelangen.nl/kabinet

[onder redactie van Tirzah Schnater, tirzah.schnater@hu.nl]