Nieuws

Foto’s maken van college-aantekeningen is niet lui maar effectief

Zolang het geen selfie is, heeft het foto's maken van aantekeningen daadwerkelijk nut. Tot die conclusie kwam HU-docent Wouter Gorter. Uit zijn masteronderzoek blijkt: het vastleggen van college-sheets duidt niet op studentikoze luiheid, maar effectief studeren.

'Studenten gebruiken deze foto’s niet zozeer als traditionele aantekeningen waarvan wij als docenten weten dat dit de beste methode is voor leren van feiten', legt de communicatiedocent uit. Met name bij zaken die te complex zijn om in korte tijd over te pennen, maken studenten gebruik van een foto.

Gorter presenteert de uitkomsten van het aantekeningenonderzoek naar aanleiding van zijn master Media Innovations. Hij vertelt dat studenten voornamelijk vanuit een wezenlijke motivatie foto's maken en daardoor dingen beter onthouden die ze interessant vinden. 'Anders dan docenten – waaronder ik – dachten.'
Veel collega's zeiden de fotograferende studenten als lui te ervaren. 'Je zou er niks van leren. Docenten hebben het idee dat schrijven gelijk staat aan onthouden. Het maken van foto's is volgens mij een nieuwe methode voor studenten om grotere hoeveelheden informatie aan te kunnen dan traditioneel het geval is.'

Gorter startte het onderzoek vanuit zijn eigen waarneming dat studenten veel foto's maakten. Maar hij had niet verwacht dat het er zo veel waren: 73% maakt foto's van studiezaken als herinnering. Een relevante ontdekking. 'Het helpt bij de vraag hoe docenten kunnen inspelen op de behoefte van studenten.' En dat uitgangspunt past weer bij het idee dat docenten steeds meer als inspirator werken en studenten aanzetten tot leren. 'Je bent niet meer een autoriteit die dingen vertelt, maar zorgt ervoor dat studenten een leeractiviteit ondernemen.'

Actie ondernemen
Volgens de docent maken studenten foto’s vaak bij specifieke opdrachten. 'Ze willen bijvoorbeeld een analyse maken en denken terug aan dat ene model vanuit het college waarmee ze iets konden.' Omdat het daarmee geen luiheid is, moedigt de docent de methode aan. 'Er is nu nog vaak een grote kloof tussen docent en student. Vooral docenten hebben weinig vertrouwen in de mobiele telefoon tijdens lessen, daar zit nog veel weerstand.' Zijn tip aan docenten: krijg inzicht in nieuwe studiegewoonten van studenten en ontmoet de student op plekken waar zij ook daadwerkelijk zijn. En plaats de informatie dus niet op plekken waarvoor de student actie moet ondernemen.

Of het nieuws een einde aan het docentenmantra 'Het staat op Sharepoint' maakt, is wat voorbarig. 'De opmerking van docenten dat een aantekening maken overbodig is als de sheets online staan, klopt. Maar studenten moeten altijd actief naar dat saaie en chaotische platform toe, terwijl ze in hun handen een heel handig middel hebben om direct informatie te vinden in de vorm van eigen foto's.'