Nieuws

Frits Lintmeijer leidt onderzoek naar bejegening personeel

De Utrechtse GroenLinks-politicus Frits Lintmeijer gaat het onderzoek leiden naar de manier waarop de HU met personeel is omgegaan tijdens de ontvlechting en bezuinigingen op het ondersteunend personeel.

Dat maken Anton Franken, lid van het college van bestuur, en Joost Ansems van de Hogeschoolraad (HSR) bekend in een bericht (inloggen) op Sharepoint. Uit eerder onderzoek van de dienst Corporate Control bleek volgens het artikel dat er ‘over de volle breedte van de organisatie signalen zijn die erop duiden dat er spanning staat op de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers’. Hierop is besloten tot een aanvullend onderzoek door een externe deskundige.

Onrust
Het onderzoek strekt zich uit over de periode van januari 2013 tot maart 2015. In die tijd zijn veel medewerkers die in dienst waren bij de faculteiten ontvlochten; dat wil zeggen dat ze organisatorisch ondergebracht werden bij HU Diensten. Tegelijkertijd moest er in vier jaar twintig procent bezuinigd worden op het budget van de ondersteuning. Dat leidde tot veel onrust binnen de hogeschool omdat een deel van het personeel zich onheus behandeld voelde.

In opdracht van de Regiegroep Veranderingen HU heeft de onderzoekscommissie inmiddels steekproefsgewijs dertig mensen benaderd met de vraag of zij willen meewerken. Ook hun leidinggevenden worden uitgenodigd mee te doen. De medewerkers worden vertrouwelijk bevraagd over onder meer de manier waarop het systeem van beoordelen is gehanteerd en over de wijze waarop zogenaamde vaststellingsovereenkomsten (bij het opzeggen van het arbeidscontract) zijn afgesloten.

Wethouder
Frits Lintmeijer zit sinds juni dit jaar in de Eerste Kamer voor GroenLinks. Hij was van 2010 tot 2014 wethouder voor cultuur, verkeer en erfgoed in de gemeente Utrecht. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur in met name de publieke sector. Hij heeft ervaring opgedaan bij adviesbureau Berenschot en was hoofd pr bij de NS. Hij studeerde van 1974 tot 1981 sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.