Video

Gaan studenten stemmen voor de medezeggenschapsraden?

Deze week kunnen studenten en medewerkers van de HU stemmen voor de medezeggenschapsraden. De opkomst is vaak erg laag. Zijn de studenten dit jaar van plan om te stemmen? En wat zouden ze zelf veranderen aan de HU als ze in zo’n raad zouden zitten?