Nieuws

Geen boete maar ‘administratiekosten’

Op zeker twee faculteiten aan de HU moeten studenten betalen als ze zich te laat inschrijven voor tentamens en hertentamens. Dat wordt geen boete genoemd maar is een vergoeding voor de ‘extra organisatie- en administratiekosten’.

Uit een artikel in dagblad Spits bleek dat rechtenstudenten van de Universiteit Leiden soms enkele honderden euro’s aan ‘boetes’ betaalden als zij zich te laat aanmeldden voor tentamens. Daarop liet de Onderwijsinspectie weten dat instellingen geen boetes mogen berekenen aan studenten.

Automatisch aangemeld
Bij de faculteit Economie en Management (FEM) en de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) wordt per tentamen 15 euro in rekening gebracht aan studenten die zich na het einde van de inschrijvingsperiode alsnog aanmelden voor een schriftelijk tentamen. Er geldt een maximum van 60 euro per onderwijsperiode. Dat blijkt uit het Onderwijs- en Examenreglement van de faculteiten.

Binnen de faculteiten is het gebruikelijk dat studenten die staan ingeschreven voor een cursus automatisch worden aangemeld voor het eerste tentamen: zij hoeven daar dus zelf niks voor te doen. Maar voor hertentamens dienen zij zich wel in te schrijven. Ook voor degenen die zich hebben uitgeschreven van de cursus en alsnog een toets willen doen, geldt een inschrijvingstermijn.    

Tegemoetkoming in kosten
Marije van Leeuwen, hoofd juridische zaken, zegt dat hier geen HU-brede regeling over bestaat. Bij sommige faculteiten wordt een financiële vergoeding gevraagd. ‘Het gaat niet om een boete; het is niet de bedoeling dat bepaald gedrag “bestraft” wordt, maar om een tegemoetkoming in de extra kosten die een opleiding hiervoor moet maken’, zegt zij.

Betaling van een beperkt geldbedrag hiervoor kan zij wel billijken. ‘Een na-inschrijving moet administratief verwerkt worden en dan maak je als organisatie extra kosten’, stelt zij.

Aan de orde stellen
Dajo Roorda, lid van de Hogeschoolraad en medezeggenschapsraad van de FEM zal de zaak in deze gremia aan de orde stellen. ‘Het is een grijs gebied. Of het nou een boete of administratiekosten wordt genoemd, het blijft zo dat studenten geld moeten betalen. En het is voor hen beter als ze zich kunnen inschrijven zonder te moeten betalen.’