Nieuws

Gehaktbal taboe voor Plasterk?

De Partij voor de Dieren stelt
een gewetensvraag: wil minister Plasterk het goede voorbeeld van zijn collega
Cramer volgen? Wil hij officiële diners voortaan vegetarisch laten
zijn?

Als VROM-minister Cramer officieel gaat dineren, staat er
geen vlees of vis meer op het menu, tenzij haar gasten daar van tevoren
nadrukkelijk om vragen. Heel goed, vindt de Partij voor de Dieren, en diende
prompt een motie in waarin zij alle ministeries opriep hetzelfde te doen. Die
motie is verworpen.

Maar fractieleider Marianne Thieme geeft niet op. Ze
stelt alle ministers, dus ook minister Plasterk, een paar dwingende vragen,
waarin ze bovendien een compromis mogelijk maakt. Kent Plasterk het besluit van
Cramer? En deelt hij de mening dat plantaardig voedsel milieuvriendelijker is?
Wil hij dan Cramers voorbeeld volgen en voortaan vegetarisch dineren? Of zou hij
bereid zijn om de catering op zijn ministerie een ‘meer plantaardig karakter’ te
geven? En als hij daar allemaal ‘nee’ op antwoord, zou hij dan ten minste één
vleesloze dag per week willen invoeren?

Plasterk mag er tot tien februari over
nadenken.