Kort

Gemeente vraagt 5 miljoen aan het Rijk voor aardgasvrij maken van het USP

De gemeente Utrecht vraagt vijf miljoen euro aan het Rijk om het USP aardgasvrij te kunnen maken. Om dat geld te kunnen krijgen, moet de uitvoering van het plan dit jaar al starten.

Eind 2018 hebben Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, het UMC en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd afgesproken om gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken.

Een deel van het geld willen ze gebruiken voor onderzoek naar aansluiting van HU-gebouwen op warmte- en koude-infrastructuur van de universiteit.