Kort

Genderneutrale toiletten in bijna alle locaties van de HU

Bijna alle gebouwen van de HU beschikken sinds kort over genderneutrale toiletten. Die vormen een oplossing voor transpersonen en andere LHBTI+-mensen die soms niet weten of ze naar de mannen- of vrouwen-wc kunnen. Natuurlijk kunnen ook anderen van deze toiletten gebruik maken.

Het initiatief komt van Finn Nanda, student tweedegraads lerarenopleiding van het Instituut Archimedes, staat in een artikel op HU Ontwikkelt. Twee jaar geleden stapte ze met dit verzoek naar de facilitymanager. Er bleek behoefte aan dergelijke genderneutrale wc’s.

Het gaat om alle locaties in het Utrecht Science Park en de HU-Amersfoort. Alleen de locatie Koningsbergerstraat (waar veel cursussen en masters worden gegeven) ontbreek in de lijst. De toiletten zijn voorzien van bordjes met symbolen van drie mensen. De plek waar de toiletten zich bevinden is hier te zien.