Nieuws

Gratis parkeren op de helling

Betaald parkeren door afschaffing van de parkeerpas, één dag per week thuis werken en experimenten met e-bikes en ‘witte fietsen’ (gezamenlijk gebruik van fietsen). Dat zijn enkele maatregelen die het college van bestuur overweegt in te zetten om het autogebruik van HU-personeel terug te dringen.

Duurzaamheid is een van de speerpunten van de hogeschool. In 2020 moet het (niet duurzame) autogebruik zijn gehalveerd en dienen er 20 procent minder verplaatsbewegingen van en naar de locaties van de hogeschool te zijn, zo is vorig jaar bepaald.

Toen ging ook een bewustwordingscampagne van start en zijn onder meer milieuvriendelijke vervoermiddelen (elektrische fietsen en dito auto’s) beschikbaar gesteld voor dienstreizen. Dit staat in het ‘Hoofdontwerp integraal mobiliteitsbeleid', dat gisteren door de centrale medezeggenschapsraad is goedgekeurd.

E-bikes
Naast de genoemde maatregelen wil het college doorgaan met bewustwordingscampagnes en het stimuleren van duurzaam vervoer, zoals het opzetten van een carpoolnetwerk, een vergoeding geven voor het stallen van fietsen bij stations en het aanbieden van ov-kaarten. Op korte termijn wordt gedacht aan het niet meer uitgeven van een parkeerkaart voor degenen die op korte afstand van de hogeschool wonen en het beschikbaar stellen van e-bikes voor een beperkt aantal medewerkers.