Nieuws

Plan reiskostenregeling: gratis ov-kaart of kilometervergoeding

Foto: Kees Rutten

Er komt een nieuwe reiskostenregeling waarin alle HU-medewerkers kunnen kiezen: een ov-kaart voor woon-werkverkeer én privéreizen of een kilometervergoeding voor afgelegde afstanden. Hogeschoolraad (HSR) en lokale vakbonden moeten nog instemmen.

In de nieuwe regeling gaan alle medewerkers erop vooruit, stelt het college van bestuur. Het voorstel is ter goedkeuring naar de HSR gestuurd. Woensdag besprak de raad plannen tijdens een vergadering met het college van bestuur. ‘Een mooie regeling’, was de conclusie. Een ‘imagoboost’ voor de duurzaame HU. Maar de raad hikte aan tegen het betaald parkeren dat waarschijnlijk binnenkort op het Utrecht Science Park (USP) wordt ingevoerd.

De planning is dat de nieuwe reiskostenregeling in september van dit jaar ingaat. Alle medewerkers van de HU kunnen dan kiezen uit twee opties.

Optie 1 is een NS Business Card waarmee de medewerker gratis kan reizen met trein, bus, tram en metro. Dit geldt voor alle dagen van de week, zowel voor zakelijke reizen (woon-werkverkeer en dienstreizen) als voor privé-uitstapjes. De standaard tweede klas kan iedereen op eigen kosten omzetten naar eerste klas.

Optie 2 geldt voor medewerkers die lopend, met de (elektrische) fiets of de auto naar de hogeschool komen. Voetgangers en fietsers krijgen 21 cent per kilometer, automobilisten 14 cent. De maximale afstand die gecompenseerd wordt, is 50 kilometer. Wie hiervoor kiest, moet maandelijks opgeven hoeveel dagen ze naar het werk hebben gereisd en met welk vervoermiddel.

Duurzaam reizen stimuleren

Met deze gratis ov-kaart voor alle personeelsleden stimuleert de hogeschool duurzaam reizen voor het woon-werkverkeer en de privéreizen. Daarnaast is het een goede secundaire arbeidsvoorwaarde wat de positie van de hogeschool op de krappe arbeidsmarkt verbetert, staat in het plan. De hogere loop/fietsvergoeding ten opzichte van het autogebruik stimuleert ook het milieuvriendelijk vervoer.

Hoewel duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is voor deze reiskostenregeling realiseert het college zich dat de auto voor sommigen het meest praktisch vervoersmiddel is. De financiële vergoeding van 14 cent per kilometer is dan ook hoger dan het huidige bedrag. Een van de redenen hiervoor is dat binnenkort waarschijnlijk betaald parkeren wordt ingevoerd op het USP. De ramingen gaan uit tussen de 2 en 7 euro per dag. De HU vergoedt deze kosten niet, staat in het voorstel.

In de huidige regeling voor woon-werkverkeer krijgen personeelsleden die binnen een straal van tien kilometer van de HU wonen geen vergoeding. Wie verder weg woont, krijgt een vaste vergoeding van gemiddeld 7,8 cent per kilometer. Het bedrag is opgebouwd op basis van het aantal werkdagen en de afstand (maximaal 50 kilometer). ‘Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het vervoerstype waarmee men reist en er is daarmee geen stimulans om een meer duurzame reismethode te kiezen’, staat in het plan.

Nieuwe systematiek kost 5,7 miljoen

Een nadeel van de nieuwe systematiek is dat medewerkers straks per week of per maand moeten opgeven op welke dagen zij thuiswerkten of naar het werk reisden. Dat kan dan op een van de beschikbare it-systemen van de HU, met de computer of via een app op de mobiele telefoon. Voor sommige groepen medewerkers kan dit mogelijk geautomatiseerd.

In het voorstel van het college staat dat de huidige regeling woon-werkverkeer naar schatting 3,1 miljoen euro kost en dat met de nieuwe systematiek 5,7 miljoen euro is gemoeid. Naar verwachting zullen bijna 2200 personeelsleden kiezen voor de ov-kaart (kosten ongeveer 4,5 miljoen), 850 voor lopen of fietsen (1 ton) en bijna 1200 voor reizen met de auto (1,1 miljoen). Omdat medewerkers ook gebruik kunnen maken van de NS Business Card voor dienstreizen levert dit een besparing op aan declaraties van zo’n 50.000 euro.

Hoewel het voorstel van het college lovende reacties kreeg tijdens de HSR-vergadering, ontstonden er stevige reacties tegen het – inmiddels enkele keren uitgestelde – plan om betaald parkeren op het Utrecht Science Park in te voeren. De Universiteit Utrecht wil dat behalve bezoekers ook medewerkers van de instellingen gaan betalen om hun auto weg te zetten. Vanwege technische problemen en corona is de invoering ervan enkele jaren uitgesteld, maar dat gaat binnenkort waarschijnlijk gebeuren.

Toekomstig betaald parkeren

‘Een ingewikkeld dilemma’, noemde HSR-voorzitter Annette Wind de problematiek. De voorgestelde woon-werkregeling is prima. Maar er zit een addertje onder het gras. ‘Nu lijkt het alsof iedereen erop vooruitgaat’, zei ze. Maar voor sommige groepen is het openbaar vervoer geen goede optie en zij zijn aangewezen op de auto. Het gaat bijvoorbeeld om gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zwangere vrouwen en 60-plussers. ‘Zij gaan er straks misschien op achteruit omdat er betaald moet worden voor parkeren.’

Collegelid Tineke Zweed zei dat de reiskostenregeling en het parkeerbeleid aparte zaken zijn. Maar de HSR hamerde erop dat het college moet anticiperen op het toekomstig betaald parkeren. De suggestie werd gedaan dat deze groepen een hogere vergoeding kunnen krijgen. Waarop het college antwoordde dat er mogelijk per individu een aparte regeling mogelijk is. ‘Maar dit zal niet gelden voor de alle 60-plussers’, zei collegevoorzitter Jan Bogerd.

‘Het signaal is helder’, zei collegelid Zweed uiteindelijk. Ze stelde voor om te bekijken of ze deze medewerkers tegemoet kan komen. ‘Ik ga me beraden hierover.’