Nieuws

Groeiende zorgen over privacy bij online tentamens

Studenten van Tilburg University zijn een petitie gestart tegen online proctoring. Die is binnen enkele dagen zo’n 2500 keer ondertekend. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is kritisch op het online toetsen.

Door de maatregelen tegen corona zijn de gebruikelijke tentamens in de lokalen op hogeschool of universiteit niet mogelijk. Daarmee zijn ook de gebruikelijke maatregelen tegen fraude buiten beeld. Denk daarbij aan het inzetten van surveillanten, het tonen van het paspoort en het inleveren van de mobiele telefoon. Mede daarom onderzoekt ook de HU of webproctoring aan de hogeschool gebruikt kan worden. Eind april is hierover meer bekend.   

Sommige universiteiten hebben al online proctoring software in gebruik. Tilburg University besloot vorige week na een proef Proctorio in te zetten. Een ander systeem is ProctorExam. Hiermee nemen anderen de camera en microfoon van de computer over. Ook houden zij bij welke sites studenten bezoeken en registreert het de hoofd- en oogbewegingen. Bij verdenkingen van fraude geeft het systeem een signaal.

Alternatieven

‘Veel studenten, inclusief ikzelf, zijn tegen deze methode van examinering en we willen alles doen wat in onze macht ligt om het gebruik ervan te stoppen.’ Dat schrijft initiatiefneemster en Tilburgs student Naomi de Leng in de petitie. Zij heeft vooral bezwaren op het gebied van privacy. Terwijl er volgens haar ook alternatieven beschikbaar zijn. Als voorbeelden van goede alternatieven noemt ze openboektentamens, een essay schrijven of time-limited exams. Bij die laatste vorm moeten studenten binnen beperkte tijd de antwoorden opsturen zodat er geen tijd is om alles op te zoeken.

Docente privacy Anke van Gorp van Integrale Veiligheidskunde wees in een interview op Trajectum ook op privacy-consequenties. ‘Online proctoring is mogelijk, maar dat is echt een inbreuk op de privacy want je gebruikt twee camera’s. Eén om met de docent te communiceren terwijl de camera van de mobiele telefoon de werkplek toont. Studenten moeten vaak hun kamer laten zien om te tonen dat ze alleen zijn. Dat heeft zware consequenties voor de privacy. Ik maak me daar zorgen over.’

Studievertraging

Daarnaast bestaat de vrees dat de softwareleveranciers gegevens van studenten (zoals identiteit, filmbeelden, surfgedrag op internet) kunnen verkopen. De Landelijke Studentenvakbond wijst erop dat studenten toestemming moeten geven om hun gegevens op te slaan. Zij horen daarom de mogelijkheid te hebben om niet aan online tentamens mee te doen, zonder studievertraging op te lopen, stelt LSVb-voorzitter Tess Rutten vandaag in de Volkskrant.

Rector magnificus Klaas Sijtsma van Tilburg University begrijpt de zorgen onder studenten. Dat zegt hij vandaag in een interview met universiteitsblad Univers. Maar: ‘Die gegevens worden op een door ons bepaald moment weggegooid en alleen bekeken door surveillanten die door ons zijn aangesteld.’

Zomervakantie

De universiteit wil het ‘gigantisch’ aantal examens nog voor de zomervakantie afronden. Het aantal tentamens met webproctoring wil de rector zo klein mogelijk houden. Over mogelijkheden voor alternatieve toetsing is hij in gesprek met de onderwijsdecanen op de faculteiten en examencommissies.

Lees ook: instituten willen snel duidelijkheid over toetsen