Nieuws

Instituten willen snel duidelijkheid over toetsen

Online vergadering van Hogeschoolraad en college van bestuur. Rechtsonder Annette Wind.

Bij de instituten van de HU bestaat veel behoefte aan meer duidelijkheid over de manier en het tijdstip waarop uitgestelde toetsen ingehaald worden. En wat staat er te gebeuren in de vakantieperiode?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een vergadering eerder deze week van het Medezeggenschapsoverleg (MZO), waarbij de dagelijkse leiding van instituutsraden en Hogeschoolraad (HSR) met elkaar overleggen. De frequentie van deze overleggen is vanwege de coronacrisis opgeschroefd van maandelijks naar eens in de twee weken. Annette Wind, voorzitter van de HSR, vat de zorgen samen.

Wat speelt er vooral op de instituten?
‘Er is veel zorg over de werkdruk. Er moet veel gebeuren. Hoe pak je afstandsonderwijs aan? Hoe maak je online toetsen? Dat kost veel tijd. De berichtgeving van het college van bestuur ervaren velen over het algemeen als positief en empathisch. Maar er is ook behoefte aan het bijstellen van ambities. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde onderwijsinnovaties niet per 1 september in te willen voeren maar even on hold te zetten.’

‘Docenten moeten de toetsen vaak nog wel maken’

Instituutsraden willen ook meer duidelijkheid over hoe het verdergaat met de verplaatste toetsen van periode C (zojuist afgerond) en periode D (net begonnen). Van periode C is bekend dat bijna 90 procent van de centraal georganiseerde kennistoetsen niet is doorgegaan. Dus die moeten op de een of andere manier ingehaald worden.
‘Veel hierover is nog niet duidelijk. Het is nog niet bekend of de toetsen van periode D fysiek op de hogeschool afgenomen kunnen worden. Daar moet zo snel mogelijk uitsluitsel over komen. Want de docenten moeten de toetsen vaak nog wel maken. En hoe staat het er eind augustus voor? Maar dat is lastig, want ook het college van bestuur weet niet wat de regering volgende week gaat beslissen.’

Is al meer bekend over wat er met de zomervakantie gebeurt? Is er dan onderwijs gepland? Zijn dan tentamens?
‘Nee, dat hebben we ook bij het college neergelegd. Duidelijk is wel dat iedereen recht heeft of vakantie en dat is ook nodig in deze tijd van werkdruk.’

Tijdens het MZO kwamen ook veel vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op de langere termijn. Welke?
‘Het is waarschijnlijk dat niet alle studenten dit studiejaar alles op tijd kunnen afronden. Er zullen groepen studenten komen met een studieachterstand waarvoor inhaalprogramma’s moeten komen. Vanwege het opgeschort bindend studieadvies gaan er misschien meer studenten door dan anders het geval was geweest. Er is behoefte aan beleid over hoe de instituten dit kunnen oplossen. Soms is beleid op HU-niveau nodig en in andere gevallen zijn de instituten aan zet. De vraag is wie de regie hierin heeft. Die vragen heeft de Hogeschoolraad bij het college van bestuur neergelegd.’

‘Onduidelijkheid zorgt voor motivatieproblemen bij studenten’

Tijdens de vergadering van de Hogeschoolraad deze week zijn de eerste uitkomsten van de studentenenquête over de coronamaatregelen besproken. Wat is jouw indruk ervan?
‘De enquête is nog maar door ruim zestig studenten ingevuld, dus dat is te weinig om definitieve conclusies te trekken. Eigenlijk gaan alle vragen over de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma. Er zijn zorgen of ze op tijd kunnen afstuderen, stage kunnen lopen en over welke alternatieve toetsen er komen. En onduidelijkheid zorgt voor motivatieproblemen bij studenten. Dus ze moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Wij gaan de enquête de komende tijd nog verder verspreiden binnen de HU.’

Ook kwam de suggestie om een deel van de gebouwen open te stellen voor studenten die geen goede computervoorzieningen hebben of geen adequate ruimte om te studeren. Hoe staat het daarmee?
‘Sommige hogescholen zoals die in Rotterdam stellen gedeeltes van gebouwen beschikbaar voor deze studenten. We hebben het college gevraagd of dit ook bij de HU mogelijk is.’