Nieuws

Opschorting van bindend studieadvies is definitief

Foto: Kees Rutten

De HU stelt het bindend studieadvies uit naar het tweede jaar. Daarmee volgt de hogeschool het advies van het ministerie van Onderwijs en de Vereniging Hogescholen. Daarvoor is de onderwijs- en examenregeling (OER) aangepast.

De opschorting van het bindend studieadvies (bsa) is inmiddels definitief. De Hogeschoolraad (HSR) heeft na overleg met het college van bestuur ingestemd met een wijziging van de onderwijs- en examenregeling (OER). Dat meldt het Coördinatieteam Coronacrisis (voorheen Crisismanagementteam). Het maakt de weg vrij om eerstejaars die aan het eind van het huidige collegejaar minder dan 50 studiepunten hebben behaald een ‘opgeschort advies’ te geven.

De studenten moeten dan volgend jaar 50 studiepunten of meer uit de propedeuse binnen hebben, waarbij de resultaten van dit jaar meetellen. Dat laatste is nieuw; in de regelgeving van het huidige OER was het meenemen van behaalde studiepunten niet mogelijk. Wie eind 2020-2021 niet het nodige aantal studiepunten heeft, krijgt alsnog een negatief advies en moet de opleiding verlaten.

Alle eerstejaars mogen door

Eerder maakte het Crisismanagementteam (CMT) bekend dat alle eerstejaars van studiejaar 2019-2020 door mogen naar het tweede jaar. Niemand krijgt een negatief advies waardoor studenten de opleiding moeten verlaten. In plaats daarvan komt er een ‘opgeschort’ advies: studenten moeten komend jaar voldoende punten behalen om alsnog de propedeuse te halen.

Frans Meeuwsen, teamleider studentendecanen, wees er toen al op dat met de huidige regelgeving de kans bestaat dat behaalde studiepunten in het eerste jaar niet meetellen. De onderwijs- en examenregeling (OER) meldt immers dat bij een opgeschort advies studenten in het tweede jaar vijftig ‘nieuwe studiepunten’ moeten behalen.

Overleg college en Hogeschoolraad

Letterlijk stond in de OER: ‘Je in het eerste jaar behaalde punten en verkregen vrijstellingen tellen niet mee bij de berekening of je de norm van 50 studiepunten hebt behaald.’ Dat betekende volgens Meeuwsen dat studenten door mogen als ze alle zestig studiepunten van het eerste jaar binnen hebben.

Het aanpassen van de regels in de OER (en dus opschorten van de bsa) vroeg om toestemming van de Hogeschoolraad (HSR). Raad en college van bestuur hebben hierover nu dus uitsluitsel gegeven.