Nieuws

Voorstel: norm voor BSA omlaag van 50 naar 45 studiepunten

Foto: Lisa de Vries

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) aan de HU gaat komend studiejaar waarschijnlijk omlaag van 50 naar 45 studiepunten. Dit geldt dan ook voor het soepelere dringend studieadvies (DSA), dat steeds vaker voorkomt aan de hogeschool. Ook zijn er plannen om het BSA in de komende jaren af te schaffen.

Dat staat in het nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor studiejaar 2023-2024. Het college van bestuur heeft dit ter goedkeuring naar de Hogeschoolraad (HSR) gestuurd. Die zal er begin volgend kalenderjaar een besluit over nemen. Woensdag 14 december werd het voorstel al door de HSR en het college besproken.

Veel eerstejaars krijgen te maken met het BSA. Degenen die aan het eind van het eerste jaar minder dan 50 studiepunten binnen hebben, krijgen een negatief advies en moeten stoppen met de opleiding. Studentenbonden als de LSVb bepleiten al jaren dat ze af willen van het BSA. Ook onderwijsinstellingen en de politiek roeren zich op dit gebied. De Tweede Kamer nam in 2020 een motie aan om te stoppen met de BSA.

Voor volgend jaar gaat het aantal te behalen punten terug naar 45, zo is dus het voorstel. Niet zozeer om minder presterende studenten tegemoet te komen, maar om de norm aan te laten sluiten op de praktijk van het onderwijs. De visie van de HU pleit voor flexibilisering van het onderwijs: studenten krijgen zo meer de regie over hun studie. Dat leidt ertoe dat er vaker sprake is van grotere onderwijseenheden van 15 tot 30 studiepunten.

Onhandig

Een BSA-norm van 45 past in dat systeem beter, stelt het college. Want studenten kunnen dan minimaal drie keer een cursus van 15 studiepunten halen om aan de 45 te komen (of een van 15 en een van 30 studiepunten). De norm van 50 studiepunten is onhandig, want alleen haalbaar als studenten alle 60 studiepunten uit het eerste jaar halen, becijferde collegevoorzitter Jan Bogerd woensdag tijdens de vergadering.

In het verlengde van de flexibilisering van het onderwijs kregen instituten binnen de HU sinds 2018 de keuze tussen een bindend studieadvies en een dringend studieadvies. Dat laatste kunnen studenten naast zich neerleggen. Studenten die niet voldoende studiepunten binnen hebben, hoeven niet te stoppen met de opleiding (zoals bij een negatief BSA) en kunnen bijvoorbeeld het eerste jaar overdoen of soms door naar het tweede jaar.

Trend zet door

Het dringend studieadvies is binnen de HU in opkomst. Aanvankelijk waren het vooral de flexibele deeltijdopleidingen die het soepele regime invoerden. Inmiddels weet het zijn weg te vinden bij bijvoorbeeld de reguliere deeltijd en voltijd bachelors. In totaal heeft ruim veertig procent van de studenten van de HU te maken met het DSA. ‘De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet’, zei Bogerd.

De collegevoorzitter opperde om over drie jaar te besluiten om het BSA af te schaffen en alleen nog maar door te gaan met het dringend studieadvies. Die termijn van drie jaar komt voor uit de manier waarop de HU met het OER omgaat. Die wordt elk jaar aangepast maar eens in de drie jaar grondig herzien, waarbij nieuwe beleidsregels opgenomen worden. Vanuit de raad werd geopperd dat zo’n ‘beleidsrijke OER-herziening’ ook eerder mogelijk is.