Nieuws

Groot onderzoek naar sportverenigingen

Welk effect hebben globalisering, digitalisering en individualisering op het lidmaatschap van mensen bij sportverenigingen? Hierover gaat de HU samen met de Universiteit Utrecht (UU) een grootschalig onderzoek verrichten.

Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Stijn Verhagen neemt het project op zich. Het delonderzoek heet ‘Interventies gericht op gemeenschappen nieuwe stijl’. Doel is de sportverenigingen en sportbonden in Nederland te professionaliseren en de kwaliteit van het bestuur te versterken. Zo’n vijftien bonden en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) werken aan het onderzoek mee.

Opdrachtgever is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het onderzoek duurt vier jaar en er is een half miljoen euro voor uitgetrokken. Het is uitzonderlijk dat de NWO een onderzoek financiert waarbij ook een hogeschool betrokken is: in de regel gaat NWO alleen met universiteiten in zee.
 
Sportverenigingen zoals voetbal, hockey en fitness tellen bijna vijf miljoen leden. Sommige zien het ledenaantal groeien terwijl de animo bij andere terugloopt. Daarbij zijn er minder leden actief voor de club en is het kader (bestuur) aan het vergrijzen. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook bruikbaar voor andere verenigingen zoals politieke partijen, vakbonden en omroepen.