Kort

‘Grote gevolgen coronacrisis voor internationalisering hoger onderwijs’

‘We worden versneld getrakteerd op een blik in de toekomst,’ stelt Bert van der Zwaan, oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht, in een interview met Nuffic.

Nu Azië het leiderschap heeft overgenomen van de Verenigde Staten zal de instroom van Aziatische studenten definitief afnemen. ‘Ik verwacht niet dat de instroom van Aziatische studenten weer op het oude niveau zal terugkomen.’ Ook denkt de oud-rector magnificus dat digitalisering de mobiliteit gaat vervangen, nu blijkt dat onderwijs ook online gegeven kan worden.

Lees het hele interview hier.