Nieuws

‘Hbo betaalt extra uitloopjaar universiteit’

Een vriendelijk gebaar, dat extra uitloopjaar voor masterstudenten. Maar het kan het hbo tientallen miljoenen euro’s gaan kosten, vreest Fontys-voorzitter Marcel Wintels.

In de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra gaan onderwijsinstellingen een netto boete van zesduizend euro betalen voor studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen. De helft van dat bedrag betalen de trage studenten zelf, in de vorm van extra collegegeld. Alles bij elkaar moet dit de schatkist 370 miljoen euro opleveren.

BEZUINIGING
Maar wat gebeurt er als een deel van de studenten inderdaad sneller gaat studeren en op tijd afstudeert? Zoals het er nu voorstaat: helemaal niets. Dan blijft de bezuiniging vanaf 2012 jaarlijks nog altijd 370 miljoen euro, meent bestuursvoorzitter Wintels van Fontys Hogescholen.

Dat bedrag moeten de instellingen volgens hem sowieso inleveren. Zij moeten deze bezuiniging betalen naar rato van het aantal langstudeerders. Hoe meer een instelling er heeft, hoe meer zij moet betalen.

BREUK
Nu wordt het ingewikkeld. De boete zou dus niet per langstudeerder worden betaald, maar naar rato van het aandeel langstudeerders dat een hogeschool of universiteit in huis heeft. Dus als alle instellingen het aantal langstudeerders met de helft terugdringen, blijven ze toch allemaal hetzelfde betalen. Samen moeten ze nog steeds dezelfde bezuiniging opbrengen. De ‘breuk’ blijft hetzelfde.

Daarom kijken de hogescholen met gemengde gevoelens naar het extra uitloopjaar dat de universitaire studenten erbij hebben gekregen. Want daar verandert het sommetje van, ten laste van de hogescholen en ten gunste van de universiteiten.

MILJOENEN
Wintels: ‘Voor vier jaar universitair onderwijs krijg je nu twee uitloopjaren en voor vier jaar hoger beroepsonderwijs krijg je maar één uitloopjaar. Hoe je het ook wendt of keert, dat betekent dat de universiteiten naar verhouding voor minder studenten een langstudeerboete hoeven te betalen dan in de oorspronkelijke voorstellen stond. Dus wordt de last voor hogescholen zwaarder. Hoeveel het scheelt, weet ik niet precies, maar het gaat om tientallen miljoenen.’

Het ministerie van OCW wil hier nog niet op ingaan. Dat is de regeling nog aan het uitwerken.