Nieuws

Hbo-deeltijd weer meer in trek

Meer studenten zijn een deeltijdopleiding in het hbo gaan volgen. Vooral de pedagogische studies en de lerarenopleidingen trokken meer eerstejaars. Dat meldt de redactie van de Keuzegids Deeltijdstudies, waarvan de nieuwe editie vandaag verschijnt.

De studentenaantallen in het deeltijd-hbo lijken zich wat te herstellen van de sterke daling enkele jaren terug. Tussen 2005 en 2007 daalde het aantal nieuwe deeltijdstudenten met 8,8 procent tot 13 duizend. Nu zijn de deeltijdopleidingen weer goed voor in totaal 14.150 eerstejaars.

De instroom bij de bachelor pedagogiek groeide tussen 2005 en 2009 van tweehonderd naar 350 en die van de master van honderd naar 285. Ook de deeltijdopleidingen van sociaal-pedagogische hulpverlening trekken meer eerstejaars.

Bij de lerarenopleidingen schommelt de deeltijdinstroom sterk. Van 2005 tot 2007 moesten vooral de pabo en het speciaal onderwijs aan populariteit inboeten. In 2008 leek de neerwaartse trend gekeerd en dit jaar stijgt de instroom opnieuw. In het speciaal onderwijs met bijna dertien procent en aan de bachelor-lerarenopleidingen met ruim acht procent.

Maar het opvallendst is de groei van de eerstegraads lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs. Bij deze masteropleidingen groeide de instroom van 350 in 2005 naar 820 in 2009. Die ruime verdubbeling is waarschijnlijk mede toe te schrijven aan de invoering van de ‘lerarenbeurs’, een studiebeurs voor docenten.

Net als vorig jaar komt de kleine Katholieke Pabo Zwolle als beste hogeschool uit de bus. Van de grote instellingen hebben de Hogeschool Windesheim, de Hanzehogeschool Groningen, de Haagse Hogeschool en de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden de beste deeltijdopleidingen. De Hogeschool Utrecht heeft de grootste instroom maar staat in deze ranking op de laatste plaats.

Bij de universiteiten laten de deeltijdopleidingen het meest te wensen over. Als een opleiding al in deeltijd wordt aangeboden, komt het er vaak op neer dat de studenten overdag moeten aanschuiven bij de voltijders. Veel disciplines zijn echter alleen toegankelijk voor voltijdstudenten, wat volgens de auteurs opmerkelijk is in een tijd waarin Nederlanders geacht worden hun leven lang te leren. Alleen bij rechten en psychologie is het aanbod wat ruimer.

Bij de Open Universiteit, de Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen zijn de deeltijdstudenten het meest tevreden. De Universiteit van Amsterdam, met het breedste aanbod – krijgt de laagste beoordeling. Vooral hier zou zich het ‘aanschuifonderwijs’ wreken.